Dokončení příprav na tvrdý brexit

Svaz průmyslu a dopravy ČR přináší shrnující informaci o opatřeních v oblasti volného pohybu zboží po vystoupení Británie z EU bez dohody, tedy po tzv. tvrdém brexitu.

Opatření na straně EU

Evropská komise tento týden oznámila, že dokončila přípravy na tvrdý brexit. Od ledna postupně zveřejňovala sadu oznámení týkajících se všech oblastí dotčených brexitem.

V případě tvrdého brexitu budou výrobky nacházející se v Británii považovány za výrobky pocházející ze třetích zemí, a to hned počínaje datem vystoupení Británie z EU. Výrobky nacházející se v té chvíli již na území EU27 (tj. EU bez Británie) budou nedotčeny, ale výrobky umístěné na trh v Británii nebudou po datu vystoupení považovány za výrobky nacházející se v EU27. Počínaje dnem vystoupení bude u všech výrobků požadována certifikace udělená notifikovanou osobou se sídlem v EU27. Posouzení shody pocházející od britských notifikovaných osob nebudou nadále ze strany EU27 uznávány.

Původní termín pro aplikaci tohoto přístupu uvedený v oznámeních EU pro jednotlivé sektory (30. března 2019) se na základě jednomyslného rozhodnutí Evropské rady z minulého týdne posouvá na 13. dubna 2019.

Opatření na straně Británie

Britské Ministerstvo podnikání, energetiky a průmyslové strategie zveřejnilo v polovině března aktualizované oznámení o umísťování zboží na britský trh v případě tvrdého brexitu.

Britská vláda uvedla, že bude v období ihned po tvrdém brexitu uplatňovat přístup „časově omezené kontinuity“. Ve zkratce to znamená, že zboží, které splňuje regulatorní požadavky EU, bude v případě tvrdého brexitu po omezenou dobu nadále považováno za umístitelné na trh v Británii, a to bez ohledu na (ne)uplatnění recipročních opatření ze strany EU.

***
Olga Rozsívalová
/
kategorie EU infoservis
zpět