Prosincová Evropská Rada: Byznys volá po konkrétních rozhodnutích

Pravidelné zasedání Evropské rady (ER) se v Bruselu koná ve dnech 13. a 14. prosince 2018. Na programu jednání jsou následující body:

Víceletý finanční rámec
Dle návrhu závěrů by ER měla ocenit dosavadní práci a vzít na vědomí příslušnou zprávu AT PRES a vyzvat RO PRES k přípravě další fáze jednání. Cílem by mělo být dosáhnout dohody na úrovni ER na podzim 2019. AT PRES bude prezentovat Zprávou o pokroku v projednávání návrhů k VFR 2021+, kterého bylo dosaženo od 1. 7. 2018, kdy převzalo tento úkol od bulharského předsednictví. Negociační balíček připravený AT PRES je základ pro politickou diskuzi připravený na základě projednání návrhů EK a pozic členských států a obsahuje varianty pro politická vyjednávání.

Vnitřní trh
ER by měla přijmout závěry k problematice dobudování vnitřního trhu. Měla by vyzvat k dokončení co možná největšího počtu rozjednaných iniciativ před koncem legislativního cyklu a opětovně vyzvat k plné implementaci a vynucování pravidel vnitřního trhu. ER by měla rovněž poukázat na potřebu přizpůsobit vnitřní trh digitální éře a ekonomice s vysokým podílem sektoru služeb. Měla by také vyzvat k posílení koherence se souvisejícími politikami, jako jsou obchod, inovace, průmysl a životní prostředí. Strategická diskuse o dalších krocích proběhne na řádném zasedání v březnu.

Migrace
Dle návrhu závěrů ER prodiskutuje implementaci komplexního přístupu k migraci v souladu se závěry z června 2018 a potřebu komplexního řešení migrace s důrazem na kombinaci opatření ve vnitřní a vnější dimenzi a efektivní ochrana vnějších hranic EU.

ER se bude dále věnovat boji proti dezinformacím na základě akčního plánu, který by měla předložit vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. V rámci vnějších vztahů se ER bude zabývat přípravou summitu s Ligou arabských států v únoru a dalšími aktuálními otázkami dle situace. ER by měla rovněž přivítat závěry Rady k boji proti antisemitismu. ER by měla být informována o výsledku občanských konzultací a o přípravě nové Strategické agendy, kterou by měla přijmout ER v červnu 2019. Dále by měly být přijaty stručné závěry vyzývající Radu k diskusi o dlouhodobé klimatické strategii v první polovině roku 2019. ER se dotkne i eskalaci napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, použití síly proti ukrajinskému námořnictvu a blokády Kerčské úžiny.

Poselství BusinessEurope
BusinessEurope adresoval své pravidelné poselství Evropské Radě formou dopisu na jejího předsedu Donalda Tuska. Evropský byznys volá po konkrétních rozhodnutích, které jsou naléhavě třeba pro posílení EU. Zaměřuje se zejména na dokončení HMU a posílení důvěry v Euro. Část svého poselství věnuje také Jednotnému trhu EU. BusinessEurope volá po dalším otevření a integrování trhů se zbožím a službami, včetně logistických a síťových služeb. Je třeba zaručit, aby legislativa Jednotného trhu naplňovala své ambice odstraňovat stávající překážky. Klíčovou prioritou by mělo být implementace principu Better regulation a posílení nástrojů vymahatelnosti pravidel jednotného trhu na EU i národních úrovních. Poselství se dotýká i projednávaného VFR a apeluje na jeho směrování na budoucí priority EU a zejména včasné dohody ještě před volbami do Evropského Parlamentu. BusinessEurope se také dotýká problematiky migrace a zejména posílení boje proti nelegální migraci.

Dopis BusinessEurope Donaldu Tuskovi

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět