Mimořádný summit Evropské rady 23. 4. 2015

Rok po tragédii v Lampeduse 800 obětí ve Středozemí
Dne 23. 4. 2015 byl do Bruselu svolán mimořádný summit EU o budoucnosti společné migrační politiky EU. Tragické události ve Středozemním moři jsou důsledkem dlouhodobé nefunkčnosti společných evropských politik pro oblast migrace – a to zejména při zamezování spontánní/nelegální migrace, ale i ve zvládání jejích následků (azylová politika, druhotná migrace v rámci EU).

Hlavním rysem migrace do EU je skutečnost, že první destinace migrantů v rámci EU - Itálie, Řecko, Kypr, Malta, Bulharsko, Maďarsko zpravidla neodpovídají skutečným cílovým zemím migrantů - Německo, Švédsko a další. Neúspěch migračních politik EU pak především souvisí s neschopností nalézt v tomto směrurovnováhu ajednoznačně vymezit role a odpovědnost jednotlivých členských států a tyto účinně vynucovat.

Systém prevence uvedených druhotných pohybů prostřednictvím stávajících nástrojů se ukazuje jako neúčinný, neboť některé státy zejména na jižní hranici nedokáží plnit povinnosti, které jim tento systém ukládá.

pdfPozice České republiky308.38 KB

pdfProhlášení Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) k nedávným humanitárním tragédiím ve Středomoří347.07 KB

Plné znění stanoviska EHSV

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
členka EHSV
Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět