536. Plenární zasedání EHSV: Komisař Ševčovič o udržitelném rozvoji

Ve dnech 11. – 12. 7. 2018 se v Bruselu konalo 536. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hlavním hostem zasedání byl Maroš ŠEFČOVIČ, místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii, který se účastnil diskuse o podpoře udržitelného rozvoje na všech úrovních. Komisař Šefčovič vyjádřit uspokojení, že je prakticky každý rok hostem plenárního zasedání EHSV a ocenil jeho činnost a stanoviska k projednáváným návrhům EK. Komisař komentoval mobilní balíčky EU: První mobilní balíček měl trochu potíže v EP, nerad bych, aby stejný osud potkal druhý a třetí balíček, protože tam jsou skutečně strategické návrhy. Chceme vyslat automobilovému průmyslu jasnou zprávu, aby investoval do nových technologií. Evropa si musí zachovat technologickou svrchovanost a musí zůstat vedoucím globálním hráčem automobilového průmyslu. Já se v poslední době intenzivně věnuje projektu Nové spojenectví pro baterie. My se musíme snažit o konkurenceschopnost v bateriích, rozvíjet koncept Zelených baterií, ale to musí jít ruku v ruce s dalšími opatřeními, která se nyní na EU úrovni projednávají.“ Komisař zmínil i další dvě důležitá témata, na které je třeba se zaměřit. Jde o energetickou chudobu, neboť každý měsíc 50 milionů evropských občanů řeší, jak zaplatí své účty za energetiku. Druhým tématem jsou uhelné regiony, kterým je třeba dát novou ekonomickou perspektivu.

Dalším hostem byl Gernot BLÜMEL,rakouský spolkový ministr pro záležitosti EU, umění, kulturu a sdělovací prostředky, který představil priority rakouského předsednictví. Pan Blümel zdůraznil, že se Rakousko ujímá předsednictví v době kumulace největších výzev – migrace, brexit, obchodní politika, napětí uvnitř EU, regionální disparity, nestabilita v sousedství, které nelze do budoucna podceňovat. „Rakousko si dalo motto Evropa, která chrání a myslí to v širším kontextu. Jde nám o ochranu proti nelegální migraci, ochranu blahobytu a tím se myslí konkurenceschopnost podniků EU, spravedlivé podmínky, rozvoj nových technologií, a o ochranu sousedství a stability.“ Spolkový ministr zdůraznil ještě jeden aspekt rakouského předsednictví – subsidiaritu a její přehodnocení a definice v novém evropském kontextu. Otázkou se zabývá vicepresident EK Timmermans a ve dnech 15. – 16. 11. 2018 se bude konference na toto téma konference.

536. Plenární zasedání EHSV projednalo a přijalo následující stanoviska relevantní pro podnikatele a zaměstnavatele:

 • INT/847 Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) / Rozšíření
 • INT/862 Celní kodex Unie (změna)
 • ECO/451 Balíček předpisů v oblasti úvěrů v selhání
 • ECO/452 Odstranění překážek přeshraniční distribuce investičních fondů
 • ECO/453 Evropský rámec pro kryté dluhopisy
 • ECO/454 Finanční technologie (FinTech) (sdělení)
 • ECO/455 Skupinové a vzájemné financování
 • ECO/459 Zdanění zisků nadnárodních společností plynoucích z digitální ekonomiky
 • SOC/578 Řízení transformačních procesů v digitalizovaném světě práce (průzkumné stanovisko na žádost rakouského předsednictví)
 • NAT/722 Rámec pro sledování oběhového hospodářství (sdělení)
 • TEN/661 Úloha dopravy při plnění cílů udržitelného rozvoje a z toho plynoucí důsledky pro tvorbu politik EU (stanovisko z vlastní iniciativy

Stanoviska projednaná a přijatá na 536. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět