Týdenní přehled v institucích EU (23. - 29. 1. 2017)

V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov.

V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Hlavními body programu jednání budou otázky mezinárodního obchodu (dopad dohod o volném obchodu na zemědělské produkty) a zpráva o balíčku předpisů týkajících se mléka.¨Členové Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu se budou v pondělí zabývat tématikou jako závazná roční snížení emisí skleníkových plynů a mechanismem monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. V úterý budou hlasovat o zprávě k revidované směrnici o odpadech. Ve středu Evropská komise mj. projedná a schválí zprávu o provádění a sdělení o plýtvání energiemi, zprávu o dočasných kontrolách na vnitřních hranicích a o pokroku bezpečnostní unie. Ve středu bude v Evropském hospodářském a sociálním výboru zahájeno plenární zasedání. Součástí programu je mj. rozprava o překážkách na jednotném trhu, balíčku autorských práv a evropském pilíři sociálních práv.Ve středu povede Průmyslový výbor Evropského parlamentu rozpravu na téma digitalizace evropského průmyslu a energetického balíčku, priority maltského předsednictví pro telekomunikační politiku, jednotný digitální trh, pro průmyslovou politiku, politiku MSP a pro energetickou politiku. Den poté budou europoslanci hlasovat o využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Evropské unii a řešení geo-blokování a dalších forem diskriminace na vnitřním trhu. Ve čtvrtek pořádá Výbor pro zaměstnanost Evropského parlamentu rozpravu na téma vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Ve čtvrtek se koná společná schůze Průmyslového výboru EP a Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP k problematice on-line platforem a jednotnému digitálnímu trhu. V pátek se sejdou ministři financí a hospodářství na zasedání Rady ECOFIN.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

kategorie CEBRE a SPČR
zpět