Volby do Evropského Parlamentu: Deklarace zaměstnavatelů v EHSV

Prezident zaměstnavatelské skupiny EHSV Jacek Krawczyk  se 9. dubna sešel s vice-presidentem Evropské Komise Jyrki Katainenem a předal mu deklaraci, jejím cílem je vyjádřit podporu zaměstnavatelů Evropské Unii. „Přínosy Evropské unie jsou zřejmé pro každého, kdo se věnuje podnikání, ale často na ně zapomínáme v každodenním životě. Zaměstnavatelé by to chtěli změnit,“ prohlásil president Krawczyk.

Deklarace volá po otevřené ekonomice – s otevřenými trhy a spravedlivou hospodářskou soutěží. Otevřená ekonomika musí být propojena s otevřenou společností prostřednictví dialogu a dobré správy a řízení. Evropa potřebuje kurážné politiky, které stimulují kreativitu, inovace a podnikatelského ducha.

Více zde: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/european-employers-call-open-united-and-strong-eu

Příloha: Deklarace v českém jazyce

Vladimíra Drbalová
EHSV
Vice-prezidentka zaměstnavatelské skupiny
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět