547. Plenární zasedání EHSV s Michelem Barnierem

Ve dnech 30. – 31. 10. 2019 se v Bruselu uskutečnilo 547. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hostem prvního dne zasedání byl Michel Barnier hlavní vyjednavač Evropské komise pro odchod UK z EU, který zahájil diskusi s občanskou společností o budoucích vztazích EU s UK. Druhý den pokračovala diskuse o budoucí kulturní vizi Evropy s André Wilkensem, ředitelem Evropské kulturní nadace, Pierem Luigim Saccem, speciálním poradcem Tibora Navracsicse, komisařem pro vzdělávání.

Plenárním zasedání projednalo a přijalo Resoluci „EHSV příspěvek k programu Komise pro rok 2020 a dále

 • Obecně existují čtyři hlavní trendy, které musí být středobodem politických priorit nového politického volebního období: digitalizace, změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti, demografie a globalizace. Hlavní otázkou je však rozsah a rychlost změny.
 • EU a její členské státy jsou pevně odhodlány provádět Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížskou dohodu a celosvětově prosazovat jejich provádění prostřednictvím celé řady vnějších činností.
 • Klíčovým nástrojem evropské integrace je i nadále jednotný trh. Evropě by prospělo jeho oživení, díky němuž by byla udržitelnější a soudržnější.
 • Udržitelný rozvoj musí tedy být středobodem evropské budoucnosti a vyzývá k vytvoření zastřešující unijní strategie pro udržitelnost do roku 2050 s cílem provádět Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030.
 • EU může být ve srovnání s jinými částmi světa hrdá na svůj sociální model. Sociální úspěchy a pokrok v Evropě však nelze považovat za samozřejmost. V roce 2017 potvrdila EU svůj závazek prosazovat evropský pilíř sociálních práv.
 • EU musí zlepšovat své politiky tak, aby zajistila rovnost žen a mužů a další druhy rovnosti.
 • EHSV požaduje ambiciózní a lépe cílený rozpočet EU, který bude odrážet snahu reagovat na problémy EU, které by mohly být proměněny v příležitosti, nabízející EU nový směr.
 • Občanský dialog plní ústřední úlohu v podpoře udržitelnosti ve všech jejích aspektech, hospodářském, sociálním i environmentálním.
 • Sociální dialog musí hrát i nadále klíčovou úlohu při navrhování a provádění politik a opatření na trhu práce, které účinně pomáhají podnikům a pracovníkům.
 • EHSV podporuje spravedlivé zdanění a boj proti podvodům, daňovým únikům, praní peněz a finanční praxi daňových rájů.
 • Pracovní program Komise na rok 2020 a navrhované priority a činnosti budou tedy vyžadovat, aby byly upraveny cíle, postoje a pracovní metody Komise. Všechny její vnitřní i vnější politiky musí být soudržné a v souladu s cíli udržitelného rozvoje.
547. Plenární zasedání projednalo a přijalo tato stanoviska relevantní pro zaměstnavatele a podnikatele:

 • CCMI/170 Umělá inteligence v automobilovém průmyslu
 • ECO/498 Výroční zpráva o růstu 2019
 • ECO/497 Hospodářská politika eurozóny
 • ECO/496 Osvobození od DPH a spotřební daně v souvislosti s obraným úsilím
 • INT/885 Technologie blockchain a jednotný trh
 • REX/517 Úloha politiky EU v oblasti obchodu a investic při zvyšování hospodářské výkonnosti EU
 • SOC/631 Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti
 • TEN/700 Integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu

Stanoviska projednaná a přijatá na 547. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět