Svaz zorganizoval firmám schůzky s ekonomickými diplomaty

Ani letos nepřišli tuzemští exportéři o možnost konzultací s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade. Tradiční a největší proexportní akce roku se sice už podruhé za sebou nemohla kvůli pandemii uskutečnit v plném rozsahu, přesto firmy o schůzky s ekonomickými diplomaty nepřišly. Svaz průmyslu a dopravy ČR pomohl exportérům zorganizovat na 150 osobních jednání.

Se zástupci firem, které sídlí v Praze, se ekonomičtí diplomaté Ministerstva zahraničních věcí ČR setkávají od středy 23. června až do pátku 25. června osobně přímo v jejich podnikových kancelářích. Pro mimopražské firmy připravil Svaz průmyslu schůzky s diplomaty ve svém sídle. 

Ekonomičtí diplomaté z celkem 80 zemí světa exportérům radí, jak najít v dané zemi vhodného obchodního partnera, jakou zvolit formu vstupu na trh nebo jaké na něm existují konkrétní obchodní příležitosti. Celkem takto Svaz průmyslu pomohl zorganizovat na 150 schůzek, a to firmám z nejrůznějších oborů. Největší zájem měly o konzultace s diplomaty z Německa, Chile a USA.

„Pro naše unikátní výrobky hledáme odbyt i mimo Českou republiku. Proto jsme přivítali možnost účastnit se osobních konzultací s ekonomickými rady. Očekáváme bližší informace o místním trhu a možnostech exportu našich nanoroušek, které jsou ekologické, bezpečné a s možností individuálního potisku,“ říká Radek Pechman, exportní manažer společnosti Nafigo, která se do konzultací zapojila. 

Ekonomická diplomacie jako efektivní nástroj podpory exportu

Setkání firem s ekonomickými diplomaty je velmi efektivní a účinný nástroj proexportní podpory. Svaz průmyslu a dopravy je organizuje jednou ročně. „Přesvědčil jsem se, že i v době internetové komunikace s potenciálními zákazníky je osobní jednání v mnoha zemích nezastupitelné. Zejména v Latinské Americe je pro první kontakt a někdy i během zpracovávání obchodu důležitá spolupráce s velvyslanectvím. Firmám, ale i zákazníkům, dodává přímou podporu státu a tím také zaručuje korektní jednání a dodržení avizované kvality zařízení či služeb. Proto vítáme osobní jednání s ekonomickými rady z našich zastupitelských úřadů,“ potvrzuje Jan Dvořáček ze společnosti TRANSROLL-CS. 

Svaz průmyslu a dopravy setkání s ekonomickými diplomaty organizuje za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTrade. Podnikatelé mohli letos využít ke konzultacím s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a diplomaty, kteří nemohli např. z důvodu karantén přijet do ČR, i akci E-MEET EXPORT 2021 organizovanou agenturou CzechTrade, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a za podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Proexportní servis
zpět