Evropský byznys vyzývá k hledání rovnováhy ve vztahu EU Čína

Vliv a ekonomický význam Číny nelze přehlížet. Pro mnoho českých firem jde o významný trh z hlediska exportu i importu. Zároveň však musíme věnovat pozornost i rizikům pramenícím z výrazně odlišného rámce fungování čínské ekonomiky. Evropská konfederace BusinessEurope, jejímž členem je také Svaz průmyslu, vydala strategický dokument, v němž formuluje 130 doporučení pro EU a členské státy, jak dosáhnout vyvážených vtahů EU a Číny.

Evropské firmy si přejí silnější, ale také spravedlivější hospodářské vztahy s Čínou. Překážky, které brání větší ekonomické spolupráci, pramení zejména z narušení trhu způsobených čínskou státní ekonomikou. Projevují se na jejím domácím trhu, v EU i ve třetích zemích.

Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope) zveřejnila významný strategický dokument o hospodářských vztazích EU a Číny. Zástupci byznysu v něm společně vyzývají EU, aby se zaměřila na takový druh spolupráce s Čínou, který omezí negativní vlivy, jaké sebou nese čínská státem řízená ekonomika.

„Vstup Číny do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2001 byl velmi prospěšný jak pro Čínu, tak pro Evropu. V poslední době však Čína zvolila spíše model státem řízeného hospodářství, který převážil nad tržními reformami. Zároveň se nedaří provést potřebnou reformu WTO. Výsledkem jsou významně nerovné podmínky v globálním obchodu,“ uvedl prezident BusinessEurope Pierre Gattaz.

Právě proto, jak je Čína pro byznys významná, nelze přehlížet nerovnováhu ve vzájemném přístupu na trh, nerovné podmínky hospodářské soutěže a systémová narušení trhu. Evropská unie potřebuje nalézt způsoby jak zajistit silnější, férovější a vyváženější vztah s Čínou. Bez toho nebudou moci firmy plně využít potenciál vzájemného obchodu,“  dodává prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Zejména je potřeba podle BusinessEurope dosáhnout následujících cílů:
- zajistit rovné podmínky pro spolupráci mezi EU a Čínou,
- omezit dopad tržních distorzí působených vládními zásahy v Číně,
- posílit vlastní konkurenceschopnost EU,
- zajistit férovou konkurenci a spolupráci na třetích trzích.

Svaz průmyslu oceňuje, že dokument není pouze apelem, ale kromě 4 klíčových předpokladů k dosažení žádaného stavu obsahuje také 130 doporučení adresovaných institucím EU a členským státům.

Celou strategii BusinessEurope si můžete prostudovat zde.

Zkrácené shrnutí je pak ke stažení zde.

Fára Pavel
/
kategorie Obchodní politika
zpět