Rada pro zahraniční věci o WTO Post Nairobi, TTIP a TDI

Průmyslové svazy SVE vyzývají komisařku Malmströmovou k urychlené modernizaci nástrojů na ochranu obchodu.

V Bruselu zasedne 13. 5. 2016 Rada pro zahraniční věci (FAC) ve složení ministrů pro obchod.

Témata důležitá pro byznys

V nelegislativní části ministři přijmou zásadní linii postupu EU v otázce dalšího vyjednávání ve Světové obchodní organizaci (WTO) v Ženevě v kontextu závěrů 10. Ministerské konference z Nairobi z prosince 2015 (tzv. WTO Post-Nairobi). Další bod agendy se bude aktuálně týkat průběhu jednání EU – USA o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Nizozemské předsednictví (NL PRES) plánuje diskusi k obchodním aspektům sdělení Evropské komise k ocelářství s ohledem na jejich provázanost s debatou o modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, která je v Radě dlouhodobě zablokována.

Byznys volá po modernizaci nástrojů na ochranu obchodu

Zajištění konkurenceschopnosti ocelářství je jedním z klíčových předpokladů konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a je třeba, aby pokračovala diskuze o obchodněpolitických opatřeních, i s ohledem na to, že hutní výroba v některých členských státech v současnosti prochází krizí.

Podnikatelská a zaměstnavatelská komunita sdružená pod hlavičkou CEE Iniciativy, platformy pro řešení zásadních otázek regionu střední a východní Evropy, dlouhodobě podporuje modernizaci nástrojů na ochranu obchodu (TDIs - Trade Defence Instruments), zejména s ohledem na zvýšení jejich předvídatelnosti a transparentnosti. Ve smyslu závěrů zasedání v Portoroži 10. – 11. 3. 2016 zaslala společný dopis komisařce Malmströmové a další komisařům ze zemí střední a východní Evropy, ve kterém vyjadřuje svou obavu spojenou s potenciálními dopady udělení statutu tržní ekonomiky Číně a volá po odblokování debaty v Radě EU.

pdfPodrobnější informace k Radě FAC 13. 5. 2016351.13 KB

Dopis CEE iniciativy: 
pdfkomisařce Malmströmové234.86 KB,
pdfkomisařce Jourové235.02 KB
a pdfministru průmyslu a obchodu Mládkovi133.91 KB

Závěry CEE-Iniciativy z Portorože

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět