Nový nástroj umožňuje firmám zjistit, zdali se na vztahují evropské sankce v Íránu

Evropská unie zprovoznila službu Due Dilligence Helpdesk, která umožní malým a středním podnikům bezplatně prověřit, zdali se na jejich obchodní aktivity s Íránem vztahuji evropské sankce. 

Nástroj má dva stupně. V první fázi může firma sama prostřednictvím interaktivního formuláře vyhodnotit, jestli se na obchodované zboží vztahují sankce EU. V druhé fázi zájemce může vyplnit dotazník, ve kterém uvede základní údaje o své firmě o svém obchodním partnerovi v Íránu. Právní tým služby provede hloubkovou kontrolu obou právních entit ke zjištění, zdali je zamýšlená obchodní transakce v souladu s evropským právem (due dilligence). Pokud se v rámci této analýzy projeví právní nesrovnalosti, služba provede detailnější rozbor íránské firmy prostřednictvím místních informačních zdrojů. O výsledcích hloubkové kontroly evropská firma obdrží protokol, který může následně použít při komunikaci s bankou.

Služba je poskytována zdarma a je primárně určena evropským malým a středním podnikům, které by samy neměly dostatek prostředků na obdobnou prověrku.

Služba zjišťuje pouze možný nesoulad se sankcemi, které zavedla EU, nikoli USA nebo OSN. V součanosti jsou v platnosti evropské sankce na Írán zamezující šíření zbraní hromadného ničení, které by podle smlouvy JCPOA měly být ukončeny v roce 2023. Dále se na Írán vztahují sankce EU v souvislosti s hrubým porušováním lidských práv z roku 2011.

Služba Due Dilligence Helpdesk je dostupná na webové stránce https://www.sanctions-helpdesk.eu/. Samohodnotící dotazník je k dispozici pod záložkou "Self-Assessment Tool", hloubková analýza pod volbou "Sanctions DD Analysis Tool". Služba na svých webových stránkách (záložka "Resources") také zveřejňuje pravidelně sektorové reporty o obchodních příležitostech v Íránu.

  

Tomáš Hodač
/
kategorie Obchodní politika
zpět