Výzva pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Rozvojového partnerství

Informace o aktuální dotační výzvě programu Rozvojové spolupráce se soukromým sektorem České rozvojové agentury.

Mimořádná Výzva pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Rozvojového partnerství pro soukromý sektor ("Program B2B") na rok 2021 byla vyhlášena 19. 3. 2021. 

Cílem Programu B2B je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Teritoriálně se tato mimořádná Výzva vztahuje na Syrskou arabskou republiku a na Iráckou republiku.

Výzva je cílena na firmy s podnikatelskými záměry, které pomohou řešit rozvojové problémy v cílových zemích a které zároveň mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit potenciální partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture nebo pobočku. Program tak nabízí širokou škálu možností k získání partnerů a referencí v zajímavých teritoriích, přičemž dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy. Tyto firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50% celkových nákladů na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40% celkových nákladů na samotnou realizaci projektu.

Kompletní text výzvy, podmínky účasti a pravidla pro získání dotace naleznete na http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/soukromy-sektor/

Sabina Tančevová
/
kategorie Rozvojová spolupráce
zpět