Stanovisko k návrhu nařízení o ePrivacy

Svaz připravil stanovisko k probíhajícím jednáním k návrhu nařízení ePrivacy. Děkujeme zástupcům ČR, že se zasazují o technologicky přívětivá pravidla.
SP ČR považuje funkční ochranu osobních údajů a soukromí a zavádění jednotných pravidel pro podnikání, včetně podnikání v rámci digitální ekonomiky napříč celou EU za nezbytnou součást rozvoje digitálního trhu. Ochrana soukromí, bezpečnost dat i odpovědný přístup k zacházení s daty jsou nejen nezbytnou podmínkou rozvoje průlomových technologií jako je například umělá inteligence, ale také konkurenční výhodou a přidanou hodnotou, kterou mohou evropské firmy nabídnout. Svaz proto připravil stanovisko, které výše uvedené reflektuje, zdůrazňuje ale, že je nutná jistota ohledně toho, jaké služby a oblasti činnosti bude návrh nařízení regulovat.

Více zde

Stanovisko BussinesEurope zde
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět