Svaz vítá plánované přepracování návrhu nařízení ePrivacy

Na jednání Rady ministrů pro telekomunikace dne 3. prosince proběhla diskuze k návrhu nařízení ePrivacy, u kterého bylo členskými státy na jednání COREPERu ze dne 22. listopadu zamítnuto schválení obecného přístupu a postoupení do další fáze projednávání.

Svaz oceňuje, že se nový komisař pro vnitřní trh Thierry Breton na Radě ministrů jasně vyslovil pro zásadní přepracování návrhu. Vzhledem k situaci, do které tento návrh dospěl, považujeme za vhodné, aby Evropská komise návrh nařízení ePrivacy přehodnotila a připravila nový text, který bude odpovídat realitě, bude jasně vymezen vůči souvisejícím předpisům a nepoškodí rozvoj digitální ekonomiky.

V této souvislosti se navíc dá předpokládat, že během nového funkčního období Evropské komise bude revidováno GDPR a nelze odhadnout v jakém rozsahu a jaké dopady to může mít na ePrivacy – nejen z legislativního hlediska, ale také nákladového. Dalším zásadním problémem, který je potřeba během působení nové EK eliminovat, jsou nekvalitní dopadové studie. Návrh nařízení ePrivacy je typickým příkladem. Analýza dopadů k ePrivacy byla dokončena v roce 2016, což je dlouho předtím než začalo platit GDPR (květen 2018). V mezičase byl přijat také Kodex pro elektronické komunikace, který se v současnosti transponuje. Ani jeden z těchto předpisů nebyl podroben analýze dopadů, pokud jde o soulad s ePrivacy. 

Zároveň si vážíme vynikající spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Stálým zastoupením v Bruselu, díky které se podařilo dosáhnout toho, že nebyl přijat prakticky neuplatnitelný a z technologického hlediska nejasný text. Je to důkazem toho, že Česká republika má v Bruselu vynikající odborníky, kteří dokážou hájit zájmy naší země.

autor: Kateřina Kalužová

kategorie Z hospodářské politiky
zpět