SP ČR: Učitelům chceme přidat 15 %, jak zněl slib

Svaz průmyslu a dopravy ČR shrnul své argumenty, proč podporuje navýšení platů učitelů o 15 % dva roky po sobě. Argumenty předal prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák předsedovi vlády Andreji Babišovi. 

 • Svaz konzistentně, dlouhodobě a otevřeně podporuje splnění vládního slibu – platy učitelů v roce 2021 na 150 % výše z roku 2017 (tj. 45 tis. Kč v roce 2021): naše stanovisko opakovaně zaznívá na školské tripartitě, plénu tripartity, na Sněmu, na klubu (naposledy s ministryní financí).
 • Opakovaně jsme zdůrazňovali, že náš souhlas se schodkovým rozpočtem je podmíněn 3 podmínkami: investicemi do dopravní infrastruktury, do výzkumu a vývoje a reformou školství zahrnující navýšení platů učitelů 2 roky po sobě o 15 %.
 • Vzhledem k tomu, že významně financujeme státní rozpočet i jeho navýšení, žádáme přesunout potřebnou částku ve výši 4,5 mld. Kč ve prospěch rozpočtové kapitoly MŠMT a využít ji ke slibovanému navýšení platů učitelů v roce 2020. Jsme přesvědčeni, že finance na toto slibované navýšení v rozpočtu jsou. Jen díky dobrému výkonu firem a ekonomiky došlo oproti červnové verzi rozpočtu ve vládním návrhu k navýšení příjmů rozpočtu o 19,976 mld. Kč.
 • Investice do kvalitních učitelů a vzdělávání vnímáme jako klíčovou investici do budoucnosti a blahobytu celé naší společnosti. Mezi členy SP ČR jsou ty nejvyspělejší a nejprogresivnější firmy a vidíme, jaké hluboké změny tyto technologie přinášejí (digitalizace, robotizace, proměna 100 % pracovních míst), bez kvalitního vzdělávacího systému nebudeme mít kvalitní pracovní sílu.
 • Přesto, že vzdělávání je deklarovanou prioritou vlády, její kroky jdou bohužel opačným směrem – zrušení povinných maturit z matematiky bez jakékoliv předchozí konzultace, absence plánů v digitálním vzdělávání, resortismus MŠMT a MPSV a žádný výkon v re-skillngu a upskillingu nebo dalším vzdělávání.

POSTAVENÍ UČITELŮ V ČESKÉ REPUBLICE

 •  Ve srovnání s ostatními vysokoškoláky dostávají učitelé pouze 61 % průměrného vysokoškolského platu. Je to nejhorší ze všech zemí OECD, kde berou učitelé v průměru 91 % platu vysokoškoláků.
 •  Na současný průměrný plat 37.235,- Kč dosáhnou pouze učitelé, kteří mají praxi nad 32 let. Současná strategie je tak demotivující jak pro nastupující učitele, tak pro ty, kteří teprve uvažují o povolání učitel. Mladých učitelů do 30 let je u nás pouze 8 %. Přitom již nyní chybí 5 tisíc učitelů a do 5 let to bude dokonce 11 tisíc. Chybí zejména učitelé přírodovědných a odborných předmětů.

VÝVOJ JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

 •  Vláda ČR přijala ve svém programovém prohlášení ze dne 27. 6. 2018 závazek růstu platů učitelů do roku 2021 na úroveň 150 % jejich průměrné výše z roku 2017.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) konkretizovalo tento závazek záměrem navýšení prostředků na platy učitelů o 15 % každoročně v období let 2018-2020 (plus zbytkovým navýšením v roce 2021), aby bylo dosaženo stanovené výše, tj. 45 000 Kč.
 •  Na jaře 2019 o 15% navýšení mluvil předseda vlády do médií a taktéž ministr Plaga na pracovním týmu RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje 21. března, kde jsme řešili možné rozdělení do tarifů a nadtarifů (7,5 % a 7,5 %).
 •  Při projednávání prvního návrhu rozpočtu pracovním týmem RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 25. června 2019 ministr Plaga informoval o snížení částky na 10 %. Svaz i odbory toto rozporovaly a chtěly i nadále 15 %. Nakonec odbory přistoupily na nižší navýšení platů v roce 2020 pod podmínkou, že se platová úroveň ostatních zaměstnanců v platové sféře v příštím roce nezvýší více, než o tehdy očekávaná 2-3 %. Ze zápisu 25. června: „Pan ministr zároveň zdůraznil, že pokud budou ve státní sféře v roce 2020 stoupat platy více, než je v současné době dohodnuto (o 2 %), pak bude usilovat, aby se o ta samá % zvyšovaly platy i u pedagogických a nepedagogických pracovníků.“
 • V průběhu letních úprav rozpočtu a jeho schvalování vládou došlo ovšem k nárůstu platů ostatních zaměstnanců o dalších zhruba 5 %, čímž se vymazal očekávaný „odskok“ od platů ostatních zaměstnanců i rostoucí průměrné mzdy. Pro zachování reálného růstu platů učitelů bude proto nutné, aby do návrhu rozpočtu kapitoly školství byly dodatečně přesunuty další prostředky, a to v odpovídající výši zhruba 5 mld. Kč.

ZÁVĚR

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem žádáme o úpravu návrhu státního rozpočtu 2020 přesunutím dalších 5 % na nadtarifní složky (příplatky a odměny). Jsme přesvědčeni, že prostor pro tuto klíčovou investici do vzdělání budoucích generací existuje. Například ho vidíme v efektivnosti obsluhy státního dluhu.

Naše stanovisko podporuje Konfederace zaměstnavatelských svazů KZPS, jménem prezidenta Jana Wiesnera, k 12. listopadu 2019 i Českomoravská konfederace odborových svazů ČMKOS, jménem předsedy Josefa Středuly, od 6. listopadu 2019.

Argumenty, proč SP ČR podporuje navýšení platů učitelům podepsané prezidentem Svazu průmyslu.

Lenka Dudková
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět