Transparentnost v odměňování: Na co se mají podniky připravit

COREPER potvrdil dohodnutý kompromisní text mezi Radou a Evropským Parlamentem k návrhu Rady a EP o uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.