Veřejná konzultace k definici regionů pro výpočet kapacit

Odpovědi Svazu na Veřejnou konzultaci k definici regionů pro výpočet kapacit.

Agentura pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) nedávno spustila veřejnou konzultaci k návrhu definice regionů pro výpočet kapacit (Capacity Calculation Regions), na níž se nebyli schopni jednohlasně dohodnout národní regulátoři spolu se svými TSOs (podrobnosti viz níže) a k níž proto hodlá vydat rozhodnutí sama. Zveřejněná konzultace má pro Českou republiku zásadní význam, jelikož se agentura v otázce č. 4 věnuje rozdělení německé a rakouské nabídkové zóny (DE-AT), což by zásadním a pozitivním způsobem ovlivnilo situaci přetoků elektřiny přes českou přenosovou soustavu. Svaz průmyslu ve svých odpovědích poukazuje na to, že nedostatečně fyzicky zabezpečená německo-rakouská nabídková zóna brání efektivní integraci trhů ve střední a východní Evropě.

Odpověď Svazu průmyslu a dopravy ČR (v AJ) naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět