Vstup SP ČR do veřejné konzultace k revizi emisních norem CO2 u automobilů

Z pohledu Svazu průmyslu a dopravy ČR jsou současně nastavené emisní normy C02 pro automobily a dodávky pro roky 2025 a 2030 dostatečně přísné a jejich další zpřísňování by bylo kontraproduktivní. Měl by být také zachován kreditní systém a pobídky, které motivují výrobce vyrábět nízkoemisní vozy. Výrobcům také musí být poskytnut dostatek času na přizpůsobení se případným novým cílům.

Vstup SP ČR do veřejné konzultace k vývoji nových emisních tříd automobilů (post-Euro 6/VI)

Z pohledu Svazu jsou současné emisní třídy Euro 6/VI dostatečně přísné a jejich další zpřísňování by bylo kontraproduktivní. Zároveň nesmí dojít k dalším protichůdným regulacím (třídy EURO a legislativní normy pro CO2). Nutné je ale řešit větší podporu nízkouhlíkové dopravy a také řešit obcházení současné regulace např. pomocí manipulace řidičů s filtry pevných částic apod.

Svaz uplatnil svůj vstup do veřejné konzultace k datové ekonomice

SP ČR zaslal k 26. dubnu 2017 své odpovědi do veřejné konzultace Evropské komise pod názvem „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, která volně navazuje na Sdělení Evropské komise z 10. 1. 2017 k budování evropské datové ekonomiky. Ve svém stanovisku se vyjádřil proti protekcionistickým tendencím směřujícím k lokalizaci dat v rámci EU i hranic jejích jednotlivých členských států a za přijetí legislativního opatření na úrovni EU, které by takové tendence jasně omezovalo. Výsledky konzultace přislíbila Komise využít při svých dalších opatřeních v oblasti regulace datových toků.

SP ČR zaslal příspěvek do veřejné konzultace k REFIT hodnocení nařízení REACH

SP ČR nepodporuje při  přezkumu nařízení REACH v roce 2017 legislativní změny nařízení REACH. Celkově implementace nařízení REACH funguje, firmy plní své požadavky dané nařízením. Problém pro firmy představují především administrativní a finanční náročnost implementace nařízení, především pro malé a střední podniky,  a také pro firmy, které mají povinnost žádat o povolení použití vyráběných/dovážených nebo používaných látek.