Svaz uplatnil svůj vstup do veřejné konzultace k datové ekonomice

SP ČR zaslal k 26. dubnu 2017 své odpovědi do veřejné konzultace Evropské komise pod názvem „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, která volně navazuje na Sdělení Evropské komise z 10. 1. 2017 k budování evropské datové ekonomiky. Ve svém stanovisku se vyjádřil proti protekcionistickým tendencím směřujícím k lokalizaci dat v rámci EU i hranic jejích jednotlivých členských států a za přijetí legislativního opatření na úrovni EU, které by takové tendence jasně omezovalo. Výsledky konzultace přislíbila Komise využít při svých dalších opatřeních v oblasti regulace datových toků.

SP ČR zaslal příspěvek do veřejné konzultace k REFIT hodnocení nařízení REACH

SP ČR nepodporuje při  přezkumu nařízení REACH v roce 2017 legislativní změny nařízení REACH. Celkově implementace nařízení REACH funguje, firmy plní své požadavky dané nařízením. Problém pro firmy představují především administrativní a finanční náročnost implementace nařízení, především pro malé a střední podniky,  a také pro firmy, které mají povinnost žádat o povolení použití vyráběných/dovážených nebo používaných látek.