Růst výdajů firem na výzkum a vývoj nadále pokračuje

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil výsledky výzkumu a vývoje (VaV) za rok 2016. Tato významná oblast však vykazuje i nepříjemná čísla.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vývoj v oblasti VaV pečlivě sleduje, jelikož považuje kvalitní výzkum, vývoj a inovace za základní předpoklad, aby Česká republika patřila mezi ekonomicky nejvyspělejší země světa. Zvláště však důležité je pro Svaz zaměření na inovující firmy, aby se dokázaly posunout v hodnotovém řetězci na vyšší stupeň a produkovat výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou.
 
Zveřejněná čísla ČSÚ za rok 2016 ukazují meziroční pokles celkových výdajů na VaV o 9,6 %, které se tak dostaly na částku 80,1 mld. Kč. Pokud se však podíváme podrobněji na uvedená čísla, tak hlavní příčinu lze spatřit v dobíhajícím cyklu čerpání finančních prostředků na výzkumu a vývoj z Evropských strukturálních fondů, kdy byl rok 2015 v tomto ohledu rekordní, a naopak v nyní prezentovaném roce 2016 se další období teprve pomalu rozbíhalo. Prakticky tak z EU přišlo meziročně o 11 mld. Kč méně, ač se Svaz snažil státní správu přinutit k plynulejšímu náběhu a rychlejšímu nastavení výzev z operačních programů, aby se neopakovala situace z minulosti. Další složka zahrnující výdaje ze státního rozpočtu prakticky stagnovala. Jedinou jistotou tak zůstal růst investic podnikatelské sféry, ač není již tak výrazný jako před rokem 2014.

Financování VaV v ČR
1
Zdroj: ČSÚ
 

V České republice podnikové výdaje na výzkum a vývoj jako % přidané hodnoty vytvořené v podnicích ve výši 1,5 % (údaje za rok 2015) nedosahují zatím průměru Evropské unie (2 %), kdy je před námi např. Slovinsko či Maďarsko.

Při bližším pohledu na firemní sektor lze pozorovat rostoucí rozdíl výše investic do VaV prováděného v podnicích pod zahraniční kontrolou a domácími, které dokonce zaznamenávají pokles. Rozdíl je také v typu využívané veřejné podpory. U domácích firem převažuje podpora ze státních (např. programy TAČR, MPO) a zahraničních veřejných zdrojů (např. OPPI). Tato podpora směřující do podnikatelského sektoru však poklesla, a to konkrétně ze státního rozpočtu o 660 mil. Kč a z EU o 1,5 mld. Kč. Až v příštích letech se tak projeví navýšení jak celkového státního rozpočtu na VaVaI v roce 2018, tak zejména vyšší objem prosazených prostředků na aplikovaný výzkum a vývoj, což považuje Svaz za jeden ze svých úspěchů. Zahraniční podniky naopak využívají ve větší míře nepřímou daňovou podporu, jejíž objem mírně roste. Nyní zveřejněné statistiky se však netýkaly daňových odpočtů, ty budou prezentovány později.

Výdaje za výzkum a vývoj podle typu podniků
2
Zdroj: ČSÚ
 
 
V rámci zpracovatelského průmyslu se nejvíce vydává finančních prostředků na VaV v automobilovém průmyslu (7,8 mld. Kč). Velký nárůst však zaznamenává elektrotechnický, který v porovnání s rokem 2013 vzrostl o 1,9 mld. Kč na 3,8 mld. Kč.
 
Zajímavý je rovněž pohled na rozložení výdajů na VaV v podnikatelském sektoru. V devíti okresech přesáhly investice výši jedné mld. Kč, a to konkrétně v okresech Praha, Brno – město, Mladá Boleslav, Liberec, Praha – východ, Plzeň – město, České Budějovice, Pardubice a Nový Jičín. V dalších sedmi okresech podniky vydaly na VaV mezi 0,5 až 1 mld. Kč.

Výdaje za podnikový výzkum a vývoj v jednotlivých okresech v roce 2016
3
Zdroj: ČSÚ

 

Celkové zveřejněné údaje ČSÚ naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět