Priority a požadavky SP ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nalezenete zde.

 

Skupina ORLEN Unipetrol podporuje start-upy

Přes 50 start-upů a menších firem, se přihlásilo do 1. ročníku akceleračního a investičního programu ChemTechNext s cílem získat profesionální a finanční zázemí od skupiny ORLEN Unipetrol.

Podpora vývoje a aplikací 5G pro průmysl i zemědělství

Technologická agentura ČR v sedmé veřejné soutěži pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND podporuje projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších.

Pozice Svazu průmyslu k Aktu o čipech

Svaz průmyslu vítá návrh Aktu o čipech EU, který má podpořit pokročilý výzkum a vývoj v oblasti polovodičů, obnovit rovnováhu výrobních kapacit, pomoci překonat krátkodobé problémy v dodavatelském řetězci polovodičů a zvýšit dlouhodobou bezpečnost a odolnost.

Nové číslo zpravodaje OPIK se zaměřuje na vyhodnocení OP PIK

V novém 20. čísle časopisu OPIK představuje MPO vyhodnocení jednotlivých prioritních os OP PIK a vybrané zajímavé projekty. Vyhodnocen je rovněž program podpory Expanze, který poskytuje žadatelům z řad MSP různé formy finančních nástrojů.