Priority a požadavky SP ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nalezenete zde.

 

Strojaři z ČVUT navrhli účinnější pohon pro elektrické autobusy

Strojaři z Fakulty strojní ČVUT pomohli prodloužit dojezd elektrických autobusů. Ve spolupráci s výrobcem autobusů SOR Libchavy a firmou Rail Electronics navrhli kombinaci pohonného elektromotoru a převodovky, která dokáže šetřit elektrickou energii uloženou v bateriích.

Čtrnáctý OPIK informuje o posledních otevřených výzvách OP PIK

V tomto čísle časopisu ministerstva průmyslu se dozvíte o posledních výzvách programu OP PIK (Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a energetiky, nejčastějších obecných chybách žadatelů a o mnoha dalších užitečných informacích.

Stanovisko k Národní RIS3 strategii

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021 - 2027 je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací v prioritně vytyčených perspektivních oblastech.

Koyo Bearings získalo patent pro poddajné uložení hřídele

Výzkumné a vývojové centrum olomoucké společnosti Koyo Bearings, které sídlí v Brně, získalo patent pro poddajné uložení hřídele. Díky tomuto řešení se v dané aplikaci eliminuje negativní efekt naklopení hřídele a zvýší se trvanlivost ložiska.

Investice do výzkumu a vývoje v roce 2019 dosáhly již 111 mld.

V roce 2019 se podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu meziročně zvýšily výdaje na výzkum a vývoj v České republice o 8,9 mld. Kč. Celková výše 111,6 mld. Kč představuje 1,94% podílu na HDP. Nejvíce se na investicích na VaV podílely podniky, což činilo 64,7 mld. Kč.

TA ČR odložila soutěž NCK, Svaz vyzývá vládu

Technologická agentura ČR v návaznosti na vládou schválený rozpočet na VaVaI zrušila již jednou odsunutou 2. veřejnou soutěž v programu Národní centra kompetence (NCK). Vláda slíbila využít prostředky z připravovaného Národního plánu obnovy.Svaz průmyslu požaduje po vládě, aby závazně deklarovala výši prostředků nejen u NCK, ale také u programu TREND s tím, že se nyní jen jedná o formě jejich zajištění.

Připomínky Svazu k Východiskům Národního plánu obnovy

Cílem musí být primárně zajištění obnovy a odolnosti hospodářství vůči budoucím krizím a k tomu by prostředky měly být primárně využity. Požadujeme navýšení finančních prostředků určených pro průmysl a podnikatelský sektor, který bude čelit všem výzvám a regulacím. Důležitá pro posouzení výše alokací pro jednotlivé oblasti je také matice všech dostupných a připravovaných nástrojů podpory, nejen Národního plánu obnovy. Nedostatečná je alokace například na přímou digitální transformaci firem. Zároveň je nutné udržet alokaci u komponenty výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.