Pokles průmyslu v červnu již není tak hluboký

Průmysl v červnu meziročně klesl po očištění o počet pracovních dní o 11,9 %. Ve srovnání s dubnem poznamenaným tvrdými restriktivními opatřeními jde o třetinovou hodnotu poklesu.