Mladí lidé ztrácejí chuť podnikat. Chybí výchova ke kreativitě

Mladých podnikatelů v Česku ubývá. Od roku 2010 se počet podnikatelů do 40 let snížil o 65 tisíc. Naopak vzrostl počet podnikatelů starších 40 let. Kromě stárnutí populace se projevuje také menší chuť mladých lidí podnikat. Od zakládání firem odrazuje také stát nadměrnou regulací.

„Pokles zájmu o podnikání je smutné téma. Doznívá boom z devadesátých let, kdy se najednou mohlo podnikat a mnoho lidí i mladých si to chtělo vyzkoušet. Měli chuť dělat na sebe. V tom se doba změnila,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Ve věku do 40 let se snížil jak počet podnikatelů, kteří mají zaměstnance, tak počet osob, které pracují na svůj účet, vyplývá z šetření Českého statistického úřadu. Podíl sebezaměstnaných osob na celkové zaměstnanosti ve věkové kategorii do 40 let se od roku 2010 snížil o dva procentní body.

„V Česku chybí byznysová výchova, děti mnohdy nepokračují v podnikání svých rodičů. Založit podnikání je v České republice složitější a administrativně náročnější než v jiných zemích. Navíc plnit veškeré regulace, kterých je stále více, od daňových přes různé normy až po ochranu dat není snadné, a ne každý chce tato martyria podstupovat,“ dodává Jaroslav Hanák.

Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti klesl ve všech věkových skupinách. Výjimkou jsou lidé ve věku mezi 50 a 60 lety. Tento pokles souvisí také s růstem ekonomiky a nedostatkem zaměstnanců ve firmách. Firmy nabízejí více pracovních míst, než kolik je lidí bez práce. „Lidé proto nemusí tak trochu nuceně hledat alternativu, tedy vlastní podnikání,“ uvádí Jaroslav Hanák.

Větší roli ve výchově budoucích podnikatelů by měly hrát už školy. „Obecně je potřeba vychovávat v naší společnosti více kreativního a podnikavého ducha. Stát musí hrát roli jak skrze nastavení vzdělávacího systému, tak jako partner. Měl by potenciálním podnikatelům pomáhat, a ne je zbytečně přetěžovat administrativou a nadbytečnými regulacemi,“ říká Jaroslav Hanák. Státní úřady a kontrolní orgány by měly primárně aplikovat vůči firmám klientský a konzultační přístup místo represí.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět