Vyšel již třetí díl časopisu MPO pro žadatele v OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo třetí díl zpravodaje "OPIK" pro žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve kterém naleznete praktické rady, informace o výzvách, novinky, zkušenosti žadatelů a důležité kontakty.

Zpravodaj informuje o blížícím se termínu ukončení příjmu žádostí v rámci probíhajících výzev SC 3.1, SC 3.2, a SC 3.5 v PO 3 a současně se dozvíte i o probíhajících výzvách. Upozorňuje na časté chyby žadatelů. Představuje základní pravidla pro snadné podání o Žádosti o platbu.

Hlavním tématem třetího dílu je představení nové výzvy v dotačním programu Vysokorychlostní internet. Výzva cílí na tzv. bílá adresní místa, kde vysokorychlostní internet není k dispozici. Ve výzvě je alokováno 1 000 000 000Kč s tím, že v případě většího zájmu bude alokace Výzvy adekvátně navýšena. Výzva je určena podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří mohou žádat o dotaci na zařízení a práce potřebné k vybudování moderní telekomunikační infrastruktury.

Všechna čísla zpravodaje OPIK naleznete na webu MPO.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět