Nové odpadové zákony začnou platit od roku 2021, prováděcí vyhlášky ještě vznikají

První krok na cestě k modernímu hospodaření s odpady má Česko za sebou. Parlament schválil a prezident republiky podepsal balík nových odpadových zákonů. Mimo jiné zakáže skládkování jinak využitelných odpadů od roku 2030 a zveden poplatek za ukládání odpadu na skládky z nynějších 500 korun na 1850 korun za tunu. Než budou schváleny všechny prováděcí vyhlášky, budou se moci firmy řídit metodickým pokynem ministerstva životního prostředí.

Svazu průmyslu se podařilo do zákona prosadit jak datum zákazu skládkování, i když požadoval ještě dřívější termín, tak zvýšení skládkovacího poplatku. Podle Svazu průmyslu musí být cílem vytvořit podmínky pro vznik silného recyklačního průmyslu a cirkulární ekonomiky. Například je třeba motivovat stát, firmy i spotřebitele k využívání recyklovaných materiálů. Důležité je také zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, aby v Česku mohly vznikat nové kapacity na recyklaci odpadů.

Balíček čtyř zákonů - zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností, novely zákona o obalech a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, - začne platit od 1. ledna 2021. Jejich schválené znění najdete na níže uvedených odkazech.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb 

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb

Změnový zákon č. 543/2020 Sb.

Novela zákona o obalech č. 545/2020 Sb

Svaz průmyslu v koordinaci s Hospodářskou komorou zorganizoval online seminář, kde zástupci MŽP představili nové zákony z balíčku odpadových zákonů a související prováděcí předpisy spolu s dalším postupem jejich implementace. Zástupci MŽP informovali, že k překlenutí přechodného období na začátku příštího roku budou sloužit metodické pokyny tak, aby byl přechod v rámci možností „co nejhladší“. V některých případech bude možné na začátku roku pokračovat v dosavadní praxi. Svaz průmyslu se dohodly s MŽP, že vypořádání připomínek vyhlášek k odpadovým zákonům nebude probíhat mezi svátky. Prostor pro vypořádání a projednání připomínek bude v lednu. Co se týká vyhlášky ke zbývajícím částem zákona o výrobcích s ukončenou životností, očekává se její vložení do meziresortního připomínkového řízení přibližně v lednu.  

Metodické podklady a další informace naleznete na stránkách MŽP

kategorie Z hospodářské politiky
zpět