Rada EU přijala akt o kritických surovinách (CRMA)

Kritické suroviny mají pro EU velký hospodářský význam, ale existuje u nich vysoké riziko narušení dodávek z důvodu koncentrace jejich zdrojů a nedostatku kvalitních a cenově dostupných náhrad.

Připomínky k novele nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024

Plán odpadového hospodářství ČR je nástrojem pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. POH ČR vychází z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech. POH ČR má tři části - závaznou, směrnou a analytickou. Závazná část se přijímá ve formě nařízení vlády.