Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Stanovisko k tzv. havarijní novele zákona o vodách

Svaz opět upozornil na novou povinnost schvalování provozního řádu vodního díla pro čištění odpadních vod s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6000 m3/rok, se kterou nesouhlasíme a žádáme o její odstranění.

Vyhlášena výzva Úspory vody v průmyslu v rámci Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zveřejnilo 5. května výzvu Úspory vody v průmyslu z Národního plánu obnovy, kde se Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podílel na nastavení výzvy. Výzva je určená pro všechny velikosti podniků. Vyhlášena byla i výzva Modernizace distribuce tepla.

Prazdroj definitivně končí s PET lahvemi

Piva v PET lahvích od Plzeňského Prazdroje natrvalo zmizí z pultů prodejen. Pivovar ukončil stáčení do plastových obalů na konci loňského roku. V obchodech se nyní doprodávají poslední kusy.

Připomínky k novele nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024

Plán odpadového hospodářství ČR je nástrojem pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. POH ČR vychází z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech. POH ČR má tři části - závaznou, směrnou a analytickou. Závazná část se přijímá ve formě nařízení vlády. 

Stanovisko k novele vyhlášky o strategickém hlukovém mapování

Důvodem novely vyhlášky je implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). Zpracování hlukových map je pro ČR závazné. Hlukové mapy se pořizují v 5 letých cyklech pro hlavní pozemní komunikace, železniční tratě a letiště a aglomerace. Na základě jejich pořízení se zpracovávají akční plány, které představují konkrétní návrhy snižování hluku.