Schválen program TRIO a rozpočet na VaVaI

Vláda schválila program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Trio a návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018 ve
výši 28,6 miliardy korun - detailněji viz odkaz

Schválen_program_TRIO_a_rozpočet_na_VaVaI.pdf

 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět