Podzimní predikce pro ekonomiku dle BusinessEurope

BusinessEurope (BE), zastřešující zaměstnavatelský svaz v Evropě, publikoval svůj podzimní ekonomický výhled. Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracoval aktualizaci predikce vývoje ekonomiky za ČR.  

Zaměstnavatelské svazy Evropy celkově odhadují růst evropské ekonomiky kolem 2 %. Konkrétní hodnota predikce růstu EU pro rok 2018 je 2,2 % a příští rok by Evropa měla růst tempem 2,0 %. Ekonomika ČR se výkonově pohybuje na pomezí východu a západu, neboť z predikcí BE je zřejmé, že západní země rostou mírnějšími tempy (růst mezi 1 až 2 %), kdežto východní ekonomiky dosahují až 4% růstu s tím, že mezi letošním a příštím rokem dochází k mírnému poklesu předpovědi míry růstu.

Predikce za ČR vychází z predikce Svazu průmyslu. Odhad růstu HDP pro českou ekonomiku, který byl zpracovaný Svazem průmyslu, se pohybuje mírně nad 3 % s riziky výsledné hodnoty směrem dolů. Naši prognózu ovlivňuje předpoklad silné domácí poptávky, kterou stimuluje vysoká zaměstnanost, intenzivní využití kapacit, resp. v některých odvětvích dokonce nedostatek kapacit u výrobců a u jejich dodavatelů. Naše predikce pro následující rok 2019 se postupně snižuje směrem k úrovni 3%. V příštím roce i BE předpovídá rostoucí význam negativních faktorů jako je politická nejistota v EU a exportních zemích, geopolitické napětí a tlak na růst mezd, což je faktor působící dle BE i v ostatních zemích EU.

Podzimní výhled BusinessEurope je ke stažení zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět