Predikce BUSINESSEUROPE očekává růst HDP EU 2% pro letošní i příští rok

BusinessEurope zveřejnil pravidelnou podzimní ekonomickou predikci, na které se SP ČR také podílel. Očekávání ukazují, že mírné oživení by mělo pokračovat.

V souvislosti s vydáním predikce prezidentka BUSINESSEUROPE Emma Marcegaglia upozorňuje, že „je třeba udělat maximum k ochraně ekonomického oživení EU a nepolevit s reformami. Růst navíc podporují dočasné faktory jako nízké ceny ropy či relativně slabý kurz eura. Menší růst v rozvojových zemích ztíží možnosti růstu plynoucí z exportu, což ještě více zdůrazňuje potřebu zvyšování důvěry ekonomických a fiskálních reforem, které pomohou udržet obnovu ekonomiky, zvýšit potenciál růstu a konkurovat v globálním prostředí.“

Vybrané informace z predikce
Na základě konsolidace predikcí jednotlivých podnikatelských svazů v Evropě se očekává, že ozdravování ekonomiky EU bude pokračovat. Při nízkých cenách ropy, stále relativně nízkému směnnému kurzu € a podpoře ECB zůstává výhled oproti jarní predikci téměř neměnný. Predikce růstu reálného HDP v roce 2015 činí pro EU 2 % a 1,7 %  pro eurozónu (oproti 1,9 % a 1,6 % ve výhledu BE z jara 2015). V roce 2016 lze očekávat pokračování růstu v přibližně stejném tempu jako letos, a to nárůst HDP o 2 % v EU a o 1,8 % v eurozóně.

  • I když se zatím obtížně hodnotí možné dopady specifických faktorů jako je zpomalení rozvíjejících se trhů, následky kauzy VW či migrační krize, tak zejména první dva faktory představují potenciální rizika prognózy směrem dolů.
  • Domácí poptávka zůstává klíčovým „tahounem“ růstu s předpokládaným růstem soukromé spotřeby v EU o 2,2 % v r. 2015. Oživení investic v EU je očekáváno ve výši 3 % pro tento rok a o 4 %  pro rok 2016. Úroveň investic zůstává ale stále pod úrovní předkrizového období.
  • Mělo by pokračovat i mírné zlepšení na trhu práce EU s  postupným poklesem míry nezaměstnanosti z 10,2 % v roce 2014 na 9,0 % v roce 2016 a v eurozóně za stejné období z 11,6 % na 10,1 %. Nicméně, stále se jedná o vysoké míry a přetrvávají značné rozdíly v jednotlivých zemích.
  • Odhaduje se, že míra inflace zůstane letos na nízké úrovni, konkrétně 0,2 % v EU i eurozóně, s postupným nárůstem na 1,2 % v EU a 1,1 % v eurozóně v roce 2016. 
BusinessEurope v predikci zmiňuje i rizika prognózy a ohrožení stability vývoje ekonomiky EU vyplývající z událostí poslední doby:

  • Turbulence čínských finančních trhů: Přestože členové BusinessEurope u svých exportérů v současnosti nezaznamenají výraznější pokles obchodu s rozvojovými zeměmi, nelze ignorovat možné potenciální dopady ochlazení rozvíjejících se trhů.
  • Migrační krize ve vazbě na krátkodobé i dlouhodobé dopady na veřejné finance a přeshraniční tok zboží.
  • Kauza VW, kde je příliš brzy na zhodnocení dopadů na celou ekonomiku EU.
Celé znění predikce naleznete zde.

 

Bohuslav Čížek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět