I stroje potřebují pevné vedení jak funguje digitální továrna

Digitální řešení firmě zajistí úspěšnou modernizaci výrobního prostředí. Aby bylo možné dílčí úkony či celé soubory činností přenechat bez starosti strojům a zařízením, je třeba mít po ruce kvalitní nástroj, který bude umět pracovat s daty a zvládne každý krok spolehlivě řídit. Zde přichází ke slovu nezbytná součást každého automatizovaného procesu – kvalitní informační systém.

Společnost ABRA Software předvedla na letošním ročníku Mezinárodního strojírenské veletrhu v rámci speciální expozice Digitální továrna svůj model chytře řízené továrny. Interaktivní model ABRA Factory Lab demonstruje řízení a automatizaci firmy od objednání zákazníka, přes výrobu až po expedici. Celý proces je od začátku do konce řízen bez lidského zásahu informačním systémem ABRA Gen.

AFL-photo

Proces v digitální továrně ABRA Factory Lab startuje u zákazníka, který kdekoliv na světě elektronicky objedná customizovaný výrobek. Software ABRA Gen přijme objednávku a následně automatizuje proces výroby a dodání produktu.

Nejprve ověří dostupnost materiálu pro výrobu a objedná chybějící součásti. Od dodavatele přijme a naskladní materiál, který identifikuje načtením RFID a uloží do odpovídající pozice. Naplánuje výrobu, vystaví výrobní příkaz a zkontroluje sériové číslo. Po dokončení výroby vystaví pracovní lístek, zkontroluje kvalitu dílčího výrobku a naskladní jej do určené pozice.

Dalším krokem je kompletace balení dle objednávky. Finální produkt se opět uloží na expediční pozici ve skladu, systém odešle zprávu o dokončení výroby zákazníkovi a zahájí expedici. Při vyskladnění systém zkontroluje identitu výrobku, vytvoří dodací list pro přepravce a naloží zboží. Nakonec odešle fakturu e-mailem zákazníkovi a expediční firma doručí výrobek zákazníkovi.

„V mnoha firmách se již plně aplikuje automatizace a část lidské práce postupně nahrazují roboti,“ říká zakladatel a předseda představenstva ABRA Software Jaroslav Řasa. „V inovativní firmách se využívají výhody aditivní výroby a nové výrobky zcela jistě nevznikají na papíře. Co však mnoha firmám chybí, je úplné digitální propojení jednotlivých článků výrobního procesu a zejména oboustranný tok informací do výroby a z ní. Právě v oblasti digitalizace mohou moderní informační systémy, kromě vlastního řízení, nabídnout i podporu pro rychlé zpracování poptávky zákazníka. Systém usnadní modifikaci výrobku či výrobního procesu dle zákaznické preference a předání specifických instrukcí do výroby. V komplexním informačním systému od úplného počátku vzniká digitální otisk každého výrobku a využitím technologií internetu věcí je možné zaznamenat konkrétní výrobní parametry a stav celého výrobního procesu. Díky věrnému digitální obrazu všech procesů mohou firmy optimalizovat svoje procesy a zvyšovat svoji produktivitu,“ dodává Řasa.

Jan Stuchlík
/
kategorie Z členské základny
zpět