SP ČR podporuje rozvoj sítě bezhotovostních terminálů


Česká republika je jedním ze světových lídrů v užívání bezkontaktních karet. Síť bezhotovostních terminálů ale zatím není dostatečně rozvinutá. Svaz průmyslu a dopravy ČR se proto připojil k Memorandu k podpoře bezhotovostních transakcí a digitalizaci plateb, které podepsal společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kartovými společnostmi Mastercard a VISA, bankovními domy ČSOB a Solitea Pay a dalšími podnikatelskými asociacemi. Cílem ČR je dostat se nad průměr EU, což v současnosti představuje 23 terminálů, zatímco v České republice je 21 terminálů na tisíc obyvatel. Díky spolupráci státu a soukromého sektoru by tak mělo být možné platit kartou na více místech. Neznamená to omezení plateb v hotovosti, ale rozšíření platebních možností s využitím moderních technologií.

aIMG 3719

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR má digitalizace a rozšíření bezhotovostního platebního styku nezpochybnitelný význam pro posílení konkurenceschopnosti České republiky ve středoevropském regionu. Je tedy jen logické, že se Česko musí přizpůsobit současným trendům a být integrální součástí moderní Evropy. A široká akceptace bezhotovostních plateb k tomu prostě patří.

„Lidé by stále měli mít možnost volby mezi platbou v hotovosti a moderní bezhotovostní platbou. Zpřístupnění bezhotovostních plateb ve větší míře však zvýší uživatelský komfort zákazníků a napomůže vyšší transparentnosti,“ říká generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

„Jako technologicky orientovaná země velmi využíváme bezkontaktní platby. A tuto možnost postavenou na nových technologiích chceme v souladu s vizí Czech Republic: The Country For The Future co nejvíc přiblížit i nejmenším podnikatelům. V ČR je nyní 215 tisíc terminálů. Více než miliardu transakcí hradíme platebními kartami, z toho 853 milionů transakcí bylo bezkontaktních, v tom jsme na prvním místě v Evropě,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „Za tři roky by tak v České republice mělo být o 30 tisíc terminálů více. Pomoci s tím má dnes podepsané memorandum, které podnikatelům umožní bezplatně si terminál na jeden rok zapůjčit. Pokud jim nebude vyhovovat, budou ho moct vrátit.“

Dohoda je výsledkem činnosti pracovní skupiny MPO, která se zabývá bezhotovostní ekonomikou, ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a živnostníků, ČSOB, Mastercard, VISA, Solitea Pay a Svazem obchodu a cestovního ruchu. Má za cíl podpořit pořízení platebních terminálů pro karetní finanční transakce pro malé obchodníky a živnostníky. Ti totiž často platebními terminály nedisponují - zejména kvůli vysokým pořizovacím a provozním nákladům, kdy mimo jiné platí, že u nižšího obratu karetních operací se hradí vyšší poplatky.

„Iniciativa „Česko platí kartou“ přináší benefit obchodníkům i zákazníkům a představuje tak další z řady významných inovačních projektů, které pomáhají naplnit digitální partnerství uzavřené mezi společností Mastercard a českou vládou. Češi považují platby kartou za jednoduché a bezpečné, v jejich používání jim primárně brání absence platebních terminálů u obchodníků. Z výzkumů společnosti Mastercard vyplývá, že 22 % plateb nemohou Češi zaplatit bezhotovostně, protože obchodník neakceptuje karty, tím se i sám obchodník připravuje o tržby,“ říká generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko Michal Čarný.

„Všechny terminály v České republice již akceptují bezkontaktní platby, ale počet míst, kde lze platit kartou, má stále velký prostor pro růst. VISA podporou rozšíření terminálů pomáhá firmám s překonáním překážek pro přijímání plateb kartami a měnit tak jejich podnikání k lepšímu. Přechod k digitálním platbám je dnes pro drobné podnikatele a řemeslníky jednodušší než kdy předtím,“ uvádí regionální manažer VISA pro Českou republiku a Slovensko Marcel Gajdoš.

Bezhotovostní finanční transakce přináší drobným podnikatelům výhody. „ČSOB je tradičně s podnikateli v úzkém kontaktu a známe jejich potřeby. Jsme rádi, že těm, kteří dosud terminály neměli, můžeme pomoci k vyšším tržbám. Obchodníci, kteří přijímají karty, vydělávají v průměru o 12 – 18 % víc než ti, co přijímají jen hotovost,“ uvádí výkonný manažer Obchod - Acquiring, E-commerce a karty ČSOB Radek Horák.

“My tuto aktivitu rovněž vítáme. Pro společnost Solitea Pay je podpora středních a malých podnikatelů v oblasti bezhotovostních plateb jasnou prioritou a zapadá do širší strategie digitalizace malého a středního podnikání ve skupině Solitea, kam kromě multifunkčních platebních terminálů Solitea Pay patří i EET pokladny Dotykačka a Markeeta,” říká jednatel Solitea Pay Petr Menclík.

Účastníci memoranda se zavazují pracovat na tom, aby bezhotovostní platby byly všeobecně dostupné a přístup k těmto platbám byl na stejné úrovni jako přístup k platbám v hotovosti. MPO je připraveno diskutovat i související legislativu. Například zákon o omezení plateb v hotovosti stanovuje limit 10 500 eur (270 000 Kč), zatímco v zemích EU jde většinou o 5 000 eur.

„Velmi nás těší, že AMSP ČR byla od začátku aktivním členem pracovní skupiny a podařilo se nám s partnery dohodnout na tomto projektu a zajistit tak pro živnostníky nadstandardní možnost vyzkoušet si platební terminály po určitou dobu zdarma. Tendence ze zahraničí směřující stále více k bezhotovostní ekonomice nejsou v České republice opomíjeny a související pomoc přichází v rámci tohoto projektu zcela jednoznačně efektivním směrem,“ doplňuje místopředseda představenstva AMSP ČR a předseda Legislativní rady MSP Zdeněk Tomíček.

„Zavádění nových technologií nás neustále posouvá kupředu. Díky digitálním technologiím dokážeme zákazníkům nabídnout větší pohodlí a jako podnikatelé máme díky nim méně administrativy a nižší náklady,“ uzavírá prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií a digitalizace je pro hospodářský růst České republiky klíčový. Současně má vliv na snižování administrativní i finanční zátěže podnikatelů a živnostníků. Informace k iniciativě stvrzené memorandem najdete zde.

kategorie Aktuálně
zpět