Rada EU přijala akt o kritických surovinách (CRMA)

Kritické suroviny mají pro EU velký hospodářský význam, ale existuje u nich vysoké riziko narušení dodávek z důvodu koncentrace jejich zdrojů a nedostatku kvalitních a cenově dostupných náhrad.