Anketa: Co pomůže firmám na cestě z koronakrize?

Jakými reformami nebo systémovými opatřeními by mohla vláda pomoci firmám ve vašem oboru k obnovení dlouhodobého růstu?

Daniel Urban
Ocelářská unie

Mnoho věcí by vláda měla dělat tak jako tak: masivně investovat do dopravní i jiné infrastruktury, kde jsme 30 let za západní Evropou, dávat mnohem víc peněz do vědy a výzkumu, zastavit zhoubné bujení byrokracie na všech úrovních, skutečně digitalizovat státní správu, nejen o digitalizaci mluvit, a rozetnout gordický uzel povolování investic a výstavby, který paralyzuje projekty firem i rozvoj dostupného bydlení, což negativně dopadá na trh práce. V krátkodobém horizontu je klíčové, aby vláda dokázala skutečně efektivně zvládnout příliv peněz z EU, od plánu obnovy až po fond pro spravedlivou transformaci, a zpřístupnit je i velkým firmám, které mají řadu připravených projektů. Vláda stále otálí se zavedením kompenzace nepřímých nákladů EU ETS, což je nepochopitelné. Pozitivní je naopak snaha rychle zavést univerzální kurzarbeit, i když detaily je třeba dopilovat.

Evžen Reitschläger
AMSP ČR

Hlavní důraz by měla klást na podporu investic. Dobrým nástrojem může být investiční násobitel v případě, že český dodavatel dodá 50 až 70 procent dodávky. Například firma chce takto investovat 10 milionů korun, ze svého zaplatí 7,5 milionu a 2,5 milionu korun dodá stát. U odpisování hmotného a nehmotného majetku by se měla zvýšit hranice, zkrátit odpisování a snížit počet odpisových skupin. Malé a střední firmy by měly získat podporu na posun svých výrobních programů k finálnímu produktu a vyšší přidané hodnotě. Pokud česká firma v posledních 3 letech platila daně, měla by mít nárok na bezúročný investiční úvěr od ČMZRB. Jednou za 5 až 7 let by stát měl MSP odpustit daň z příjmu, aby mohly načerpat vlastní zdroje pro investice, jejichž realizaci následně musí doložit. Vláda by měla podporovat exportní aktivity i pro menší firmy bez předchozích zkušeností – výstavy, veletrhy - ze státního fondu obnovy.

Petr Kašík
Svaz dopravy

Základním cílem by mělo být snížení byrokracie a zlepšení celkového podnikatelského prostředí v Česku. Dopravě by vláda pomohla formou grantové podpory na obnovu kvalitní dopravní infrastruktury včetně obnovy vozového parku ve všech druzích doprav. Optimalizace výběru mýta musí být transparentní a proporční, pomocí může být i snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Je potřeba prosazovat koncept tranzitní země, jíž Česká republika je. To znamená poskytovat všem dopravcům kvalitní dopravní infrastrukturu za odpovídající cenu a zároveň vytvořit podmínky pro to, aby v Česku tranzitující dopravci tankovali a platili spotřební daň.

Jan Gemrich
Svaz výrobců cementu

Z hlediska českého stavebnictví, které z výrazné části není exportní záležitostí, jsou dvě oblasti, které by vyžadovaly státní podporu. První z nich je dokončení a schválení legislativy stavebního zákona, aby umožnil rychlejší uvádění připravených projektů do stavební realizace. Druhou oblastí, je změna státní koncepce a podpory komunálního nájemného bydlení. Tato oblast je v současnosti ponechána na pospas bankovním půjčkám a developerům, tedy přirozeně oblastem podnikání s výdělečným cílem. Tikající a stále zesilující bomba nemožnosti zajistit vhodné a finančně dostupné bydlení pro mladou generaci může v budoucnu způsobit výrazné celospolečenské i politické problémy.

Rostislav Dvořák
Svaz českých a moravských výrobních družstev

Aktuální pomocí pro naše firmy by v této době bylo odmítnutí tlaku odborových předáků a některých zástupců ČSSD na růst minimální mzdy, a tím mezd obecně. Ekonomická situace firem je složitá a při poklesu hospodářství pod vlivem dopadů pandemie zvyšovat mzdy je sebezničující cesta. Dále by pomohla firmy nezatěžující finanční podpora například bezúročnými účelovými úvěry podpořený státem jinak než v COVID III, kde úvěry nemohla řada zejména menších firem čerpat. Tento krok lze řešit odvětvově a dle velikosti firem. V průběhu pandemie se jednoznačně potvrdilo, že nejlépe obstály firmy s tzv. vlastním produktem s vlastním odbytem na trzích, tedy firmy nezávislé na cizím kapitálu při práci ve mzdě a výrobě komponent. Zajištění účinné podpory k směřování výroby k vlastnímu produktu prosazujeme už desítku let. Jde o dlouhodobý úkol, ve kterém má vláda hlavní povinnost zajistit průzkumu trhů a na výsledky navázat podporou investic a technologií směrovaných k výrobě vlastních produktů požadovaných trhem.

Anketa vyšla v časopisu Svazu průmyslu Spektrum. Celé číslo 4Q/2020 čtěte zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Rozhovory
zpět