Ochrana dýchacích cest v zaměstnání od 1. listopadu

Ministerstvo zdravotnictví 27. října 2021 publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace nové mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest, které bude účinné od 1. listopadu 2021.