Tři otázky pro Eduarda Palíška

Generální ředitel Siemens ČR se v představenstvu SP ČR hodlá zaměřit na podporu digitalizace.

Palíšek

Jste novým členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Jaké cíle si pro svou činnost v jeho představenstvu kladete?

Rád bych v roli člena představenstva SP ČR přispěl k prosazování zájmů celé členské základny Svazu. Díky mnohaletým zkušenostem s vedením české pobočky nadnárodní společnosti Siemens mohu nabídnout mezinárodní srovnání a zkušenosti z činnosti v globální korporaci, nadnárodní pohled a samozřejmě i vazbu na EU.

Ve prospěch členů Svazu průmyslu a dopravy ČR rád využiji i své velmi dobré vztahy s akademickou sférou. Díky svému zapojení do správních a vědeckých rad řady předních českých univerzit (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, UTB ve Zlíně) a členství v Akademickém sněmu Akademie věd ČR jsem schopen napomoci propojování akademické a komerční sféry a tím významně působit v jedné z prioritních oblastí Svazu průmyslu a dopravy - podpoře technického vzdělávání.

Na které priority by se měl SP ČR v nadcházejícím období zaměřit?

Jsem přesvědčen, že základním předpokladem k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu i celého českého hospodářství jsou špičkové inovativní produkty. Klíčem ke schopnosti vyrábět špičkové inovativní produkty jsou pak špičkoví odborníci a špičkové výrobní technologie. Podporuji proto hlavní priority SP ČR, kterými jsou věda, výzkum a inovace, oblast vzdělávání a také téma "Průmysl 4.0".

Vaše firma je jedním z leaderů aktivit, které se někdy souhrnně označují jako Průmysl 4.0 (v Německu jde o spolkovou strategii s názvem Industrie 4.0). Jakou spolupráci plánujete s Expertním týmem SP ČR pro digitální ekonomiku a jeho pracovní skupinou Průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 je zcela novou filosofií systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií při uvažování jejich trvalého, velice rychlého rozvoje. Transformuje výrobu ze samostatných automatizovaných jednotek na plně integrovaná automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí. Umožňuje zkrátit dobu dodání výrobku na trh, zvýšit flexibilitu výroby, zvýšit efektivitu využívání zdrojů nebo snížit energetickou náročnost výroby. Technologie Průmyslu 4.0 tak otevírají prostor pro nové kreativní cesty tvorby přidané hodnoty a vzniku nových obchodních modelů. Společnost Siemens má již dnes ve svém portfoliu řadu řešení realizujících vize průmyslu 4.0. Ve svém závodě na výrobu programovatelných logických automatů Simatic v německém Ambergu navíc Siemens již dnes řadu technologií Průmyslu 4.0 sám využívá. Jsem proto připraven v rámci pracovní skupiny Průmysl 4.0 SP ČR nabídnout naše zkušenosti a poznatky v této oblasti.

Plné znění rozhovoru si můžete přečíst v říjnovém čísle Spektra.

Jiří Janda
/
kategorie Rozhovory
zpět