Státní rozpočet musí myslet na investice do rozvoje naší země

 
Tripartita 2017 09 18Na poslední tripartitě se stávající vládou vyjádřil Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlas s návrhem státního rozpočtu. Upozornil na nedostatek financí do aplikovaného výzkumu, přitom právě ten má potenciál přinést investované finance zpět. Dále se Svaz věnoval například důchodové reformě nebo Akčnímu plánu Společnost 4.0, do kterého požaduje doplnit informační kampaň k nařízení na ochranu dat (GDPR). Také chce institucionálně ukotvit roli digitálního koordinátora. Prezident Svazu zhodnotil fungování tripartity za proběhlé čtyři roky.
 
Návrh státního rozpočtu
Svaz průmyslu a dopravy ČR vnímá rozpočet jako politický a nesystémový. Navyšování mandatorních a neinvestičních výdajů by mohlo způsobit problémy v budoucnu, kdy ekonomika nemusí být v takové kondici, v jaké je dnes.
 
„V době růstu ekonomiky je schodek 50 miliard korun nepřiměřeně velký. Kdyby stát tyto finance investoval do aplikovaného výzkumu, infrastruktury nebo platů učitelů, mohli bychom s ním coby zástupci byznysu souhlasit. Věděli bychom totiž, že stát investuje do rozvoje naší země,“  komentuje schodek státního rozpočtu prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.
 
„Poslední návrh státního rozpočtu považujeme vůči aplikovanému výzkumu za diskriminační. Porušuje to, kompromis o financování výzkumu a vývoje, na kterém jsme se s vládou dohodli po dlouhých letech jednání. Přitom právě aplikovaný výzkum by mohl do budoucna přinést naší zemi finanční zdroje a investice do něj by se vrátily. Mohli bychom tím posunout naši ekonomiku dál. Proto žádáme navýšení podle původního plánu,“  vysvětluje Jaroslav Hanák.
 
Za nutné minimum, které by se mělo v roce 2018 do aplikovaného výzkumu investovat, Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje 665 milionů korun, aby bylo možné pokrýt programy Technologické agentury ČR, které jsou už připravené. Svaz na nedostatečný rozpočet pro výzkum a vývoj upozorňoval již v červnu tohoto roku.
 
Akční plán Společnost 4.0
Společnost se přirozeně vyvíjí a digitalizuje, proto nesmí Česká republika v této oblasti zaspat. I z toho důvodu Svaz dlouhodobě spolupracuje na přípravě Akčního plánu Společnost 4.0 s Úřadem vlády ČR.
 
„V oblasti e-governmentu jsme téměř na nejhorší úrovni v Evropské unii. Proto požadujeme institucionální ukotvení funkce koordinátora digitální agendy coby nadresortní a respektovanou funkci s dostatečnými pravomocemi. Digitální agendu je navíc třeba zohledňovat při tvorbě legislativy formou závazných pravidel,“  upozorňuje prezident SP ČR Jaroslav Hanák.
 
Svaz zároveň upozorňuje, že je nemyslitelné, aby vláda rezignovala na kampaň zaměřenou na veřejnost a podniky při přípravě na nařízení GDPR. Proto požaduje doplnit do aktuálních hlavních úkolů digitálního koordinátora zajištění informační kampaně k nařízení na ochranu dat zaměřenou nejen na veřejnou správu, ale právě na firmy a všechny subjekty, kterých se nařízení týká.
 
Důchodová reforma
Důchodová reforma by měla zajistit, aby byl důchodový systém z dlouhodobého hlediska stabilní a finančně udržitelný. Svaz průmyslu a dopravy upozorňuje vládu, aby nepřijímala žádná opatření, která by zeslabovala 1. pilíř, tedy státem garantovaný důchod. Mezi taková opatření patří například vyvádění pojistného tím, že lidé spoří pro blízké osoby. První pilíř by měl být pro lidi ve všech věkových kategorií natolik transparentní, aby věděli, jak vysoký důchod mají očekávat, a nakolik si musí sami vytvářet finanční rezervy.
 
Zároveň si Svaz nepřeje znovu zavádět již jednou zrušený 2. pilíř, ale naopak požaduje jako doplňkový pilíř rozvíjet soukromé penzijní spoření v podobě 3. pilíře. Jedině díky tomu se totiž lidem v důchodu zvedne poměr důchodového příjmu k výši mzdy, kterou pobírali v aktivním věku.  
 
„Souhlasíme, aby se ukončilo zvyšování důchodového věku při dosažení 65 let a se zavedením pravidelné revize, aby se mohl důchodový věk přezkoumával a případně upravil podle průměrné délky života a dalších kritérií. Zároveň ale požadujeme, aby se urychleně přijalo opatření pro tzv. IV. a III. kategorii prací, kam spadají například horníci a jiné namáhavé práce, u kterých je nutné, aby zaměstnanci odcházeli do důchodu ještě před dosažením věku 65 let,“  komentuje 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.
 
Fungování tripartity
V pondělí proběhlo poslední jednání tripartity se současnou vládou.
 
„Za Svaz průmyslu a dopravy bych chtěl poděkovat za čtyři roky spolupráce a za přístup stávající vlády k sociálnímu dialogu a pravidelnou organizaci tripartity. Doufám, že i budoucí vláda přistoupí k dialogu se sociálními partnery zodpovědně,“  komentuje fungování tripartity za poslední čtyři roky Jaroslav Hanák.

 

Tiskovou zprávu najdete ke stažení zde

Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět