Mise Svazu průmyslu navštíví mezinárodní veletrh FIHAV v Havaně

V úterý 31. října odletěla podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR na Kubu. Vede ji prezident SP ČR Jaroslav Hanák a spolu s 19 firmami doprovází ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka při jeho zahraniční cestě, na které navštíví i mezinárodní multioborový veletrh FIHAV v Havaně. Vybrané společnosti se zúčastní oficiálních jednání se zástupci kubánské státní správy. Svaz společně s Kubánskou obchodní komorou pro podnikatele připravil setkání u kulatých stolů či semináře, kde české firmy projednají možnosti spolupráce se zástupci kubánských podniků.
 
„Kuba se opatrně a dosti váhavě otevírá větší zahraniční spolupráci. Naše firmy chtějí být u toho, proto mají o tuto destinaci zájem. Letos na Kubu pořádáme již druhou podnikatelskou misi. Té předchozí, kterou jsme organizovali na jaře, se zúčastnilo více než 40 firem,“  komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 
„Svaz průmyslu a dopravy ČR je pro naše ministerstvo tradičně velmi důležitým a váženým partnerem. O to víc mne těší, že uspořádal doprovodnou misi zástupců dvou desítek českých firem při příležitosti mé pracovní cesty na Kubu. Je jasné, že vztahy ČR a Kuby nelze stavět pouze na obchodu. Nicméně v oblasti hospodářské spolupráce jsou pro nás cenné již existující vzájemné kontakty a dobré jméno českých firem na Kubě. Ty představují významný kapitál pro smysluplné rozvíjení dalších česko-kubánských hospodářských vztahů. Jsem přesvědčen, že právě díky nim ČR a Kuba zůstanou i nadále dobrými obchodními partnery a že se nám podaří i díky této návštěvě tyto vztahy ještě prohloubit,“ uvedl před odletem ministr Jiří Havlíček.

Obchodní mise českých podnikatelů, čítající celkem 19 firem, se mj. zúčastní multioborového veletrhu FIHAV1 v Havaně. Na jednom z nejdůležitějších veletrhů Střední a Jižní Ameriky se v loňském roce představilo přes 4500 vystavovatelů z 60 zemí světa. Zájem o Kubu dokládá i velká mezinárodní účast, na letošní veletrh zavítá 35 zahraničních delegací. Svaz věří, že účast na veletrhu a obchodní misi oteplí vzájemné vztahy a české firmy budou mít lepší pozici ke spolupráci než podniky z jiných zemí, které se na Kubě neobjeví a vztahy nepodpoří.

„Kuba je perspektivní trh a zatím není přesycen západním zbožím. Kubánský průmysl se ale musí postupně modernizovat, a i to je příležitost pro české firmy, jak se mohou na kubánském trhu uplatnit. Klíčové obory, které by mohly těžit z obnovení vzájemných vztahů, jsou strojírenství, energetika ale i zemědělství a potravinářství. Můžeme také očekávat příležitosti pro české firmy při výstavbě dopravní infrastruktury a velkou poptávku po spotřebním zboží,“ dodává prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jaroslav Hanák.

Mise se účastní společnosti z oborů strojírenství, energetiky, potravinářství či letectví. Najít obchodního partnera chtějí i podniky z petrochemického průmyslu nebo výrobci těžké techniky od strojů využívaných ve stavitelství, manipulační techniky po výrobce rypadel.

„Očekáváme, že účast v obchodní misi nám především pomůže navázat přímé kontakty s kubánskými firmami a získáme možnost jednat s lidmi, kteří zajišťují dovoz pro státní podniky na Kubě. Naše společnost vlastní licenci na výrobu velkých elektrických lopatových rypadel Unex E 303, které se vyvážely na Kubu ještě za minulého režimu. Podle našich informací jsou tyto stroje stále využívány, a proto sem chceme dodávat náhradní díly a nadále je udržovat v provozu, modernizovat je nebo dodávat na Kubu stroje nové,“ říká Todor Kraevski, předseda představenstva společnosti ND LOR Uničov, a.s.

Zájem o kubánský trh dokládá i vysoká účast firem na byznysovém fóru „České technologie na Kubě: tradice a nové příležitosti“, které pořádal Svaz během letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na 30 podniků se přijelo seznámit s obchodními příležitostmi na Kubě, které představila náměstkyně ministra zahraničního obchodu a zahraničních investic Kuby (MINCEX) paní Ileana Núñez Mordoche. Spolu s náměstkyní přijeli i zástupci ministerstva energetiky a hornictví (MINEM) a ministerstva průmyslu Kuby (MINDUS), kteří jsou zodpovědní za energetiku, vývoj a investice.

Vzájemný obchod České republiky s Kubou

Na Kubu se z České republiky nejčastěji vyváží potraviny, turbíny, čerpadla a další průmyslové stroje nebo jejich součástky. České podniky sem ve větší míře vyváží i motocykly, jízdní kola s motorem a náhradní díly na jejich opravu nebo pneumatiky. Z Kuby se do České republiky dováží například destiláty, doutníky, káva, třtinový cukr, banány nebo ryby. V dovozu do ČR ale nechybí ani součástky na motocykly nebo měřící a kontrolní přístroje. V posledních dvou letech český vývoz stabilně převyšuje kubánský dovoz. 

 

Mezinárodní všeobecný veletrh FIHAV je od roku 1983 jednou z nejúspěšnějších výstavních akcí v karibské oblasti a také jeden z nejdůležitějších veletrhů oblasti Střední a Jižní Ameriky. Koná se v prostorách veletržního areálu Expocuba, kde se v 25 pavilonech každoročně představí řada vystavovatelů z Kuby a ze zahraničí. http://www.feriahavana.com/es/ 

 

Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět