Valná hromada Svazu průmyslu

aDSC 0077Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na dnešním zasedání schválila kooptaci Jana Czudka a Miroslava Paláta do funkce členů představenstva, zároveň potvrdila Tomáše Černého jako člena smírčího výboru SP ČR. V představenstvu převezmou Czudek a Palát místa po Jiřím Cieńciałovi, současném senátorovi, a po Pavlu Juříčkovi, který byl v podzimních volbách zvolen do Poslanecké sněmovny. Oba dva se vzdali svých funkcí v představenstvu Svazu právě v souvislosti se svým zvolením do Parlamentu ČR. Tomáš Černý nahradí Jiřího Rückla, dlouholetého a respektovaného člena Svazu průmyslu a dopravy, který letos v září zemřel. 
 

Těší mě, že valná hromada schválila kooptaci obou členů představenstva i člena Smírčího výboru Svazu průmyslu a dopravy. Všichni jsou odborníci a jsem přesvědčen, že jejich zapojení do volených orgánů Svazu bude přínosem. Valná hromada také odsouhlasila programové prohlášení. U té příležitosti jsme ohodnotili výsledky průmyslu a ocenili skvělé výsledky firem, kterým jsem poděkoval za jejich práci,“ komentuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

„Ve své funkci chci pracovat na osvětě veřejnosti, aby si uvědomila, že bez průmyslu se nebude česká ekonomika rozvíjet tak jako doposud. Aby tomu tak bylo i nadále, musíme investovat do výzkumu a vývoje a zároveň respektovat demografický vývoj republiky. Mladým lidem chci dnešní průmysl přiblížit tak, aby s ním chtěli spojit svou budoucnost,“ řekl nový člen představenstva Jan Czudek.
 
Jan Czudek, předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren, a.s., spojil s průmyslem celou svoji dosavadní kariéru. Je také členem představenstva World Steel Asociaton, členem představenstva Euroferu, předseda správní rady Ocelářské unie nebo místopředseda správní rady Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na VUT Brno.
 
„Ve svém působení v představenstvu Svazu průmyslu bych se rád zaměřil na témata a problémy, se kterými se potýká především zdravotnický průmysl. Zároveň bych chtěl zdůraznit zdravotně relevantní témata, která se týkají všech oblastí průmyslu,“ sdělil Miroslav Palát, nový člen představenstva Svazu. 
 
Miroslav Palát, společník a jednatel společnosti W Palat&Partners, působí jako prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Devět let pracoval jako lékař nejen v České republice, ale i v Německu a Velké Británii. V letech 1999 až 2008 působil v oblasti Medical Devices a Diagnostics ve společnosti Johnson&Johnson.
 
„Smírčí výbor je především rozhodčím orgánem Svazu. Proto bych chtěl na základě svých profesních zkušeností v oblasti práva a legislativy přispět svou prací k jeho další úspěšné činnosti,“ komentuje Tomáš Černý, nový člen smírčího výboru Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 
Tomáš Černý od roku 2005 provozuje vlastní advokátní kancelář. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté pracoval jako advokátní koncipient a následně advokát v mezinárodní advokátní kanceláři Nörr Stiefenhoffer & Lutz, kde poskytoval právní poradenství zejména v automobilovém, farmaceutickém a technologickém průmyslu a developmentu. Následně se osamostatnil a založil vlastní advokátní kancelář.
 
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největší zástupce zaměstnavatelů v ČR. Má 19členné představenstvo v čele s prezidentem Jaroslavem Hanákem, prvním viceprezidentem Janem Rafajem a šesti viceprezidenty. Smírčí výbor rozhoduje v případných sporech mezi členy a orgány Svazu. Je složen ze tří členů, k Františku Hýbnerovi a Janu Wiesnerovi teď přibyl Tomáš Černý. 
 
Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR se konala ve výrobních prostorech společnosti Cerepa v Červené Řečici. Hostem jednání byl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět