SP ČR pořádá ve věznici Rýnovice workshop k zaměstnávání osob po výkonu trestu

Svaz průmyslu a dopravy ČR dnes organizuje ve věznici Rýnovice ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, Věznicí Rýnovice a Věznicí Stráž pod Ralskem workshop k zaměstnávání odsouzených osob po výkonu trestu. Jedná se již o druhý workshop, který SP ČR ve věznici Rýnovice pořádá, účastní se ho na 50 zástupců firem. Celkově Svaz za více než dva roky zorganizoval k zaměstnávání odsouzených 10 workshopů a vzdělávacích seminářů po celé České republice. Zaměstnávání odsouzených pomáhá částečně řešit kritický nedostatek lidí na trhu práce.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se zabývá problematikou zaměstnanosti dlouhodobě. Již třetím rokem pořádá vzdělávací semináře pro firmy přímo v areálu věznic, seznamuje je s vedením věznic a možnostmi zaměstnávat odsouzené i osoby propuštěné z výkonu trestu. Do projektu zaměstnávání odsouzených se zapojují např. firmy z oblasti kovovýroby, dřevozpracování nebo strojírenství. Za dobu trvání projektu SP ČR proškolil na seminářích přes 100 firem.

Svaz průmyslu a dopravy ČR pomocí workshopů předává zaměstnavatelům informace o možnostech zaměstnávání odsouzených. Na pravou míru uvádí mnohdy zkreslené informace nebo nedůvodné obavy zaměstnavatelů. Zaměstnávání vězňů má svá specifika. S ohledem na požadavky na ostrahu je organizačně nejjednodušší, pokud má firma možnost zřídit pracoviště přímo ve věznici,“ komentuje Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Odsouzení představují stabilní a v určitých ohledech i levnější pracovní sílu. Někteří zaměstnavatelé navíc mohou odsouzeného, který pro ně v době výkonu trestu pracoval, zaměstnat i po propuštění. Výhodou je, že v té době je již vyškolený a ví, co a jak. Není tedy pro firmu nováček. Odsouzeným zase práce v době výkonu trestu umožňuje zachovat si pracovní návyky nebo i částečně splácet své závazky,“ dodává Jitka Hejduková.

Podle ředitele Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimila Kříže je ve Věznici Rýnovice ve výkonu trestu odnětí svobody umístěno 509 odsouzených mužů. „Zaměstnanost se dlouhodobě osciluje kolem 80 %. Pracujeme pro dvě firmy v automobilovém průmyslu, ve výrobně cukrovinek, vyrábíme vypínače, svítidla a vzduchotechnické jednotky, podílíme se na úklidu města a na třídění odpadků. Našim cílem je získat pro odsouzené práci nejen během výkonu trestu odnětí svobody, ale také pomoci vězňům s hledáním práce po propuštění.“

Workshopu se účastní i zástupci Ministerstva spravedlnosti, personální a vzdělávací společnosti DP WORK s.r.o. či RUBIKON CENTRUM, Z. Ú., neziskové organizace, která s odsouzenými dlouhodobě pracuje a pomáhá jim uplatnit se na trhu práce. O možnostech čerpání dotací pro firmy, které zaměstnávají osoby po výkonu trestu, informuje Helena Adamcová z krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci.

Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět