Tuzemský trh práce se bez zahraničních pracovníků neobejde

Počet volných míst, které v Česku firmy nabízí stále roste. Ke konci prosince se vyšplhal na 324 410 poptávaných pozic. Úřady práce přitom evidují 231 534 uchazečů o zaměstnání. Zhruba 41 tisíc lidí je na úřadech evidováno déle než 24 měsíců. U těch se předpokládá, že už pracovat nechtějí.

„Bez cizinců se tuzemský trh práce neobejde. Svaz průmyslu proto podporuje programy řízené ekonomické migrace, které pomáhají firmám nahradit chybějící zaměstnance. Legálně dnes mohou podniky zaměstnávat pracovníky z Ukrajiny, Mongolska, Filipín nebo Indie,“  komentuje tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Eva Veličková.

„Podniky mají dobrou zkušenost se zaměstnanci z bývalých zemí SSSR. Vítáme proto, že vláda navyšuje kvóty pro Ukrajince v Režimu Ukrajina z cca 20 tisíc na 40 tisíc. Nové kvóty by měly naběhnout v druhé polovině roku 2019. Kromě toho hodlá vláda usnadnit zaměstnávání lidí ještě z Moldávie, Běloruska a Černé Hory. Firmy budou moct zaměstnat až 1000 pracovníků ročně z každé země,“  popisuje Eva Veličková a dodává: „Nyní je klíčové, aby vláda zajistila personální kapacity na příslušných úřadech, aby stíhaly žádosti firem vyřizovat.“ Naráží tak na problém, že dnes na zaměstnance z Ukrajiny firmy čekají obvykle kolem půl roku.

Zahraniční pracovní síla neohrožuje české zaměstnance

„Firmy mají největší zájem o pracovníky, kteří umějí obsluhovat stroje a zařízení. V prosinci na tato místa hledaly 104 023 lidí. Úřady práce ale registrovaly na tyto pozice jen 22 550 uchazečů. Čistě aritmeticky, kdyby podniky zaměstnaly všechny české uchazeče, stále by jim chybělo zhruba 81 tisíc lidí,“  vysvětluje Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Proto Svaz průmyslu a dopravy pomáhá firmám vyřizovat žádosti o ukrajinské pracovníky a angažuje se jako tzv. garant pro firmy v Režimu ostatní státy. „Od spuštění Režimu Ukrajina do konce roku 2018 pomohl Svaz vyřídit 7 182 žádostí o zaměstnance pro 261 firem,“  uvádí Eva Veličková.

Svaz průmyslu a dopravy se zasazuje, aby vláda rozšířila režimy o další státy a zajistila opatření, která by proceduru přijímání cizinců zrychlila a zjednodušila. Podílel se proto na pozměňovacích návrzích novely zákona o pobytu cizinců.

„Apelujeme na vládu, aby zkrátila test trhu práce ze 30 dnů na 10. To je doba, po kterou musí mít firma vyvěšenou volnou pozici na úřadu práce, než může podat žádost o zařazení do režimu. Chceme, aby vyšla vstříc i malým podnikům a snížila minimální počet zaměstnanců, který podnik musí mít, aby se mohl do režimů přihlásit, z 10 na 6. Požadujeme, aby vláda zavedla šestiměsíční lhůtu, po kterou cizinci nesmí změnit práci. Tím by se zamezilo současné praxi, že firma vyřídí veškerou administrativu nutnou pro zaměstnání cizince a ten po příjezdu do Česka nastoupí jinam,“ vypočítává Eva Veličková.

Firmám chybí i pomocná pracovní síla – ty ale režimy neřeší

„Kromě kvalifikovaných pracovních pozic firmy hledají přes 83 tisíc lidí na pomocné práce. Podle klasifikace zaměstnání CZ ISCO se jedná o třídu 9. V této třídě úřady práce evidují asi 71 tisíc uchazečů. Tyto pozice ale firmy nemohou obsadit přes zmíněné režimy. Ty se zaměřují jen na obsazení volných míst, která vyžadují kvalifikaci, znalosti a dovednosti,“ uzavírá Eva Veličková.

Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět