Svaz založil platformu pro umělou inteligenci

Dnes probíhá v Národní technické knihovně debata na téma AI.cz – umělá inteligence jako příležitost pro českou a evropskou ekonomiku, kterou pořádá Institut pro politiku a společnost a Google. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR na ní vystupuje viceprezidentka Milena Jabůrková. Svaz průmyslu se umělé inteligenci intenzivně věnuje. Založil Platformu pro umělou inteligenci (AI), která sdružuje přední české experty z firemní a akademické sféry. K účasti na jednáních Platformy Svaz přizval i zástupce Úřadu vlády. Svaz průmyslu i další členové Platformy mimo jiné podporují vznik národní strategie umělé inteligence.

„Zabýváme se využitím umělé inteligence ve firmách, legislativními návrhy na národní i evropské úrovni, ale i dopady na trh práce, etickou stránkou a osvětou. Řešíme aktuální i budoucí výzvy, jako například schopnost počítačových programů učit se, rozhodovat a napodobovat lidské chování,“ komentuje činnost Platformy pro umělou inteligenci Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu se bude věnovat rozvoji podniků prostřednictvím využití umělé inteligence. Aktivně podpoří vědu a výzkum v oblasti AI, aby v ČR vznikaly excelentní výsledky srovnatelné s mezinárodní špičkou v oboru. Platforma bude zkoumat vývoj AI vzhledem k etickým, sociálním, ekonomickým a právním dopadům jejího využití. Zásadní je přitom ochrana osobních údajů a jejich zpracování. Dále se zaměří na vliv AI na trh práce. Svaz se bude prostřednictvím platformy podílet i na tvorbě legislativy na národní i evropské úrovni tak, aby chránila práva uživatelů a zároveň umožňovala další vývoj a inovace umělé inteligence. Celkově chce Svaz zvýšit povědomí veřejnosti o reálných schopnostech a dopadech umělé inteligence.

Dnešní debata o umělé inteligenci představí evropské i české aktivity související s umělou inteligencí. Odpoví na otázky, zda bude mít umělá inteligence pozitivní dopad na životní úroveň obyvatel a co musí ČR udělat, aby byla na špici technologické a ekonomické revoluce budoucnosti.

„Svaz vítá aktivity Evropské komise i ČR. Pro další rozvoj umělé inteligence a využití jejího potenciálu je ale potřeba vytvořit vhodné podmínky také prostřednictvím dalších legislativních aktů EU, které jsou dnes na stole a jejich stávající podoba může rozvoj AI a konkurenceschopnost EU v této oblasti významně ohrozit,“ říká viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

Více o Platformě pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a dopravy se dozvíte zde.
Více o debatě AI.cz najdete zde.

Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět