Jaroslav Hanák se stal potřetí prezidentem SP ČR

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR v úterý 14. května 2019 na valné hromadě zvolili nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor na období 2019 až 2023. Dosavadní prezident Svazu Jaroslav Hanák obhájil funkci se ziskem 94 procent hlasů. Z viceprezidentů, kteří na funkci letos kandidovali, svůj post obhájilo všech pět kandidátů. Poprvé byli do představenstva Svazu zvoleni Andrea Gontkovičová, Pavel Sobotka a Martin Wichterle.

predstavenstvo spcr 2019-2023 m

Nové představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR vstupuje do funkčního období 2019 až 2023 s 17 členy. Rozhodli o tom v úterý 14. května 2019 na volební valné hromadě zástupci kolektivních a individuálních členů Svazu průmyslu. Prezidentem Svazu už potřetí zvolili Jaroslava Hanáka, který získal 94 procent hlasů. V prezidiu Svazu ho doplní 6 viceprezidentů, kteří budou odpovědní za jednotlivé tematické oblasti, kterými se Svaz zabývá. Nově se viceprezidentem stal Jan Czudek (Třinecké železárny).

„Nové funkční období bude pro celý Svaz průmyslu složité. Výkon ekonomiky po předchozích rekordních tempech růstu zpomaluje. Nicméně tlak odborů a jejich politických spojenců na růst mezd, prodlužování dovolené nebo zkracování pracovní doby nepolevuje. Budeme muset pro firmy zajistit takové podmínky, aby i při nižším růstu mohly dál investovat do výrob s vyšší přidanou hodnotou a do výzkumu a vývoje, které pak mohou vést i k vyššímu růstu mezd. Velmi si vážím silného mandátu, který mi členové Svazu pro toto nelehké období dali,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který poprvé stanul v čele Svazu v roce 2011. Svaz průmyslu jako nejsilnější zástupce zaměstnavatelů hájí zájmy podnikatelů v tripartitě, jejímiž členy jsou také odborové svazy a vláda.

V novém představenstvu bude mít Svaz několik nových tváří. Poprvé se do statutárního orgánu Svazu dostali Andrea Gontkovičová (Philip Morris), Pavel Sobotka (Frentech Aerospace) a Martin Wichterle (Wikov). Jsou to úspěšní manažeři a reprezentanti firem, které buď vybudovali sami, nebo se postarali o jejich rozvoj. „Jsem rád, že ve vedení Svazu budu moci spolupracovat s novými kolegy. Jsou to špičkoví podnikatelé a manažeři, kteří nám výrazně pomohou nejen v naší snaze o zlepšování podnikatelských podmínek, ale také při vylepšování obrazu českého průmyslu,“ dodává Jaroslav Hanák.

Valná hromada také jmenovala dva nové čestné členy představenstva. Stali se jimi bývalí viceprezidenti Svazu průmyslu Zbyněk Frolík a Stanislav Kázecký, kteří letos už své funkce neobhajovali.

Kromě představenstva vybrali delegáti valného hromady nové složení dozorčí rady a smírčího výboru. V dozorčí radě v období 2019 až 2023 zasednou František Hála, Milan Horáček, Zdeněk Musil, Roman Schiffer a Ivan Souček. Smírčí výbor bude pracovat ve složení Tomáš Černý, František Hýbner a Jan Wiesner.

JAK SE VOLÍ ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ SVAZU PRŮMYSLU

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR volí nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor jednou za čtyři roky. Volí se zvlášť prezident Svazu průmyslu a členové představenstva. Ze zvolených členů představenstva delegáti následně vybírají viceprezidenty Svazu průmyslu. Dozorčí rada a smírčí výbor se volí samostatně. Pro kandidáty hlasují zástupci kolektivních členů (svazů a asociací) a delegáti vybraných individuálních členů (firem). Pro zvolení do orgánu potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů.

JAKÉ JSOU ÚKOLY PŘEDSTAVENSTVA SVAZU PRŮMYSLU

Představenstvo je statutárním orgánem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je složeno z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva volených valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. Volí se osmnáct členů představenstva. Devatenácté místo patří generálnímu řediteli Svazu.

Představenstvo mimo jiné rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Svazu, rozhoduje o přijetí nových kolektivních a individuálních členů, předkládá valné hromadě návrh programového prohlášení na další období, předkládá valné hromadě výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu za uplynulé období. Spolu s dozorčí radou schvaluje návrh rozpočtu na příslušný rok a předkládá ho valné hromadě.

CO JE SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Zastupuje zájmy 11 tisíc českých firem, které zaměstnávají 1,3 milionu lidí. Svaz sdružuje 32 oborových asociací, které zastupují hlavní odvětví českého průmyslu. Přímými členy je také více než 140 významných průmyslových firem.

Posláním Svazu je zlepšovat podnikatelské prostředí v České republice. Tlačíme na vládu, aby veřejná a státní správa byly k firmám přátelské. Prosazujeme jednoduché daně a fungující trh práce, kde firmy budou snadno nacházet nové pracovníky. Naší prioritou je zkvalitnění školství, aby firmy měly kvalifikované zaměstnance. Zasazujeme se o zkvalitňování dopravní a telekomunikační infrastruktury. Bojujeme za cenově dostupné a spolehlivé dodávky energie. Požadujeme větší podporu firemního výzkumu, vývoje a inovací. Podporujeme rychlý rozvoj digitální ekonomiky. Pomáháme exportérům hledat nové trhy, například pořádáním podnikatelských misí, které doprovázejí představitele státu na zahraničních oficiálních cestách.

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SVAZU PRŮMYSLU

 Prezident

 • Jaroslav Hanák

Viceprezidenti

 • Jan Rafaj
 • Daniel Beneš
 • Jan Czudek
 • František Chaloupecký
 • Milena Jabůrková
 • Radek Špicar

Členové představenstva

 • Dagmar Kuchtová
 • Jiří Holoubek
 • Milan Chromík
 • Eduard Palíšek
 • Petr Jonák
 • Miroslav Palát
 • Bohdan Wojnar
 • Andrea Gontkovičová
 • Pavel Sobotka
 • Martin Wichterle

Dozorčí rada

 • Roman Schiffer
 • František Hála
 • Zdeněk Musil
 • Ivan Souček
 • Milan Horáček

Smírčí výbor

 • Tomáš Černý
 • František Hýbner
 • Jan Wiesner

Volební valná hromada SP ČR v Praze 2019

14 fotografií Vstupte
Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět