Svaz průmyslu řešil na tripartitě Národní plán obnovy

Svaz průmyslu a dopravy projednával na tripartitě 22. února dopady Zelené dohody pro Evropu. Vyzval vládu, aby dopracovala studii, která vyčíslí náklady a dopady postupné dekarbonizace v jednotlivých sektorech hospodářství ČR. Svaz průmyslu také vyjednával, aby vláda přidala finance na prorůstové investice z Národního plánu obnovy. Dále řešil přípravu eGovernment cloudu nebo dostatek testovacích kapacit a efektivitu očkování proti nemoci Covid-19.

Aktuální epidemiologická situace

„Chceme po státu, ať se zaručí, že bude v Česku dostatek testů a testovacích kapacit. Požadujeme také, ať vláda zvýší efektivitu očkování. Zprávy o tisících nevyužitých vakcín jsou alarmující. To je špatně, nezvládnutá situace,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Upozorňuje na to, že mnohde už chybí lidé, kteří by zajistili pravidelné testování ve firmách. Firmy na to narážejí, je to problém.

Dopady Zelené dohody pro Evropu

„Svaz průmyslu podporuje postupnou cestu EU ke klimatické neutralitě. Upozorňuje, že členské státy by měly přispět k evropskému cíli spravedlivě s ohledem na různé výchozí podmínky. Vyzýváme proto vládu, aby dopracovala studii, která vyčíslí náklady a dopady postupné dekarbonizace v jednotlivých sektorech hospodářství ČR. Jen tak bude možné vyjednat v EU realistický příspěvek k evropskému cíli pro rok 2030, který neohrozí ekonomiku a nadměrně nezatíží obyvatele. Je potřeba pracovat s fakty a reálnými technologickými možnostmi, jak při jednání v EU, tak při přípravě národních cílů a opatření, upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Očekáváme, že vláda bude respektovat závěry svého poradního orgánu – Uhelné komise, která schválila a vládě doporučila rok 2038 jako realistický rok útlumu využití uhlí. Rok 2038 je reálný za splnění řady nutných podmínek. Bude potřeba kromě úsilí podniků i velké úsilí vlády a ministerstev. Vláda například musí zajistit transformaci teplárenství, energetickou soběstačnost a dostavbu nových jaderných zdrojů. Ta musí být realizována v připravovaném rozsahu a v rámci stávajícího harmonogramu,“ doplňuje prezident Jaroslav Hanák.

Národní plán obnovy

„Apelujeme na vládu, aby v Národním plánu obnovy posílila postavení firem a přidala peníze na prorůstové investice. Navýšit peníze chceme například na digitalizaci, celoživotní vzdělávání, čistou mobilitu, oběhové hospodářství či zelenou transformaci průmyslu. Z navržených částek v aktuální pracovní verzi připadá pro soukromý sektor podle našich odhadů jen 15–20 %. Přitom některé státy navrhují na rozvoj průmyslu a celkově podnikatelské sféry desítky procent,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident SP ČR.

„Mzdy, nová oddělení na ministerstvech, důchody, archivnictví, to nejsou opatření pro restart a obnovu ekonomiky. Přesto pro ně vláda navrhuje desítky miliard! To je špatně. Některé výdaje navíc vůbec nesouvisí s rozvojem ekonomiky, neovlivní, jak překonáme tuto krizi nebo jak dobře se budeme mít za deset, dvacet let. Vláda nesmí NPO prohospodařit na položkách, které patří do státního rozpočtu,“ apeluje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

EGOVERNMENT

 „Aktuálně vidíme problém při přípravě eGovernment cloudu. Proto nesouhlasíme s tím, že se aktivně dělá vše pro odstraňování bariér při budování eGovernmentu. Současný proces registrace cloudových poskytovatelů je tak složitý a byrokraticky náročný, že se od srpna úspěšně neregistroval jediný z poskytovatelů,“ upozorňuje viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

 

kategorie Tiskové zprávy
zpět