SP ČR přiblížil firmám příležitosti v tchajwanském průmyslu

O příležitostech v ICT průmyslu, v oblasti smart cities, telekomunikací, výroby polovodičů, zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu, biomedicíně a cestovním ruchu jednali zástupci českých a tchajwanských firem na Česko-tchajwanském investičním a obchodním fóru v Praze. V pondělí 25. října ho uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR. B2B jednání s tchajwanskými zástupci vyvolala veký zájem tuzemských firem. 

Už přes 20 let vyniká tchajwanský průmysl informačních a komunikačních technologií na světovém trhu. Tchajwanští výrobci v oblasti ICT mají zájem především o kvalitní inovativní technologie a technologické celky, včetně specifických hardwarových komponentů. Nejen tyto, ale i další potenciální obchodní příležitosti přilákaly na Česko-tchajwanské investiční a obchodní fórum do Prahy zástupce devadesáti českých firem, univerzit a výzkumných center. Ti společně se svými tchajwanskými protějšky absolvovaly dohromady téměř sto osobních schůzek, které pro ně zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy.

„Tchajwanské společnosti hrají v české ekonomice důležitou roli jako vývozci, investoři a tvůrci pracovních míst. Tchaj-wan je globální velmocí ICT průmyslu. Společné projekty podporující partnerství v oblasti špičkových technologií jsou proto přirozeným vývojem dlouhodobých česko-tchajwanských obchodních vztahů,“ řekla ve svém vystoupení Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR. Během fóra mohli zástupci firem kromě B2B jednání absolvovat také ekonomické konzultace s odborníky z ministerstva průmyslu a obchodu nebo seminář pro tchajwanské investory pořádaný společností CzechInvest. 

Obchod mezi Evropskou unií a Tchaj-wanem v posledních letech roste. Evropská unie je pro Tchaj-wan čtvrtým největším obchodním partnerem po Číně, USA a Japonsku. V česko-tchajwanské obchodní výměně zatím dominuje tchajwanská strana, což je dáno především investicemi do elektrotechnického průmyslu a dovozem tohoto zboží do České republiky. Vzrůstá ale i význam českého exportu na Tchaj-wan. Jenom v roce 2020 tam vyvezly tuzemské firmy zboží za 6,1 miliardy korun. 

kategorie Tiskové zprávy
zpět