Český export v roce 2022 rekordně vzrostl

Zahraniční obchod se zbožím českých firem v roce 2022 vzrostl v meziročním srovnání o více než 13 %, což je dobrá zpráva pro český průmysl. Data ukazují, že válka na Ukrajině a s ní spojené problémy český export celkově negativně neovlivnily. Došlo však k očekávanému velkému propadu vývozu českého zboží do Ruska a Běloruska. Na druhé straně český vývoz na Ukrajinu překvapivě klesl jen o 8 %.

Objemově export opět nejvíce rostl do našich tradičních TOP 10 partnerských zemí - do Německa, Slovenska, Polska, Francie, Rakouska, Itálie, Nizozemska, Spojeného království, Maďarska a Španělska (kolektivně o více než 440 mld. CZK nebo o více než 15 % v porovnání s rokem 2021).

Z jednotlivých TOP 50 zemí – měřeno v pohybu zboží přes hranice - pak nejvíce vzrostl do Kazachstánu (o více než 225 %), Saúdské Arábie (o více než 85 %), SAE (o 38 %), Indie, Litvy a Mexika (o více než 25 %). Pozitivní bylo, že na druhé straně rovnice český export klesl pouze do 7 z TOP 50 destinací.

„Data ukazují, že válka na Ukrajině a s ní spojené problémy český export celkově negativně neovlivnily. Došlo však k očekávanému velkému propadu vývozu českého zboží do Ruska a Běloruska. Na druhé straně český vývoz na Ukrajinu překvapivě klesl jen o 8 %,” komentuje Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

U exportu do Ruska a Běloruska došlo k propadu o 60 %, resp. 49 % (u Běloruska měřeno v pohybu zboží přes hranice). Na Ukrajinu vyvezli čeští vývozci zboží v hodnotě 27 mld. korun, což je pokles o méně než 8% v porovnání s rokem 2021.

Objem českého exportu do Číny klesl o necelé 3 % oproti roku 2021, u Tchaj-wanu došlo k růstu o téměř 27 %. Objemově však čeští exportéři vyvezou šestkrát více zboží do Číny než na Tchaj-wan. Jak Čína, tak Tchaj-wan jsou pro české firmy důležití obchodní partneři. Obě země jsou také v ČR významnými investory. Objem tchajwanských investic je v poslední době větší než čínský. Na druhé straně český export do Číny dosáhl v roce 2022 objemu téměř 44 miliard Kč, na Tchaj-wan české firmy vyvezly zboží za téměř 7 mld. korun.

Celkový objem českého exportu v minulém roce dosáhl rekordních hodnot, kdy zahraniční obchod se zbožím (národní pojetí exportu) překročil rekordní hranici 4,47 bilionu korun a pohyb zboží přes hranice (přeshraniční pojetí exportu) překročil 5,6 bilionu korun. Hlavními obchodními partnery zůstávají země Evropské unie a Evropy s celkovým podílem na vývozu přes 81 %, resp. 90 %.

VÝHLED DO ROKU 2023

„Vývoj exportu v roce 2023 bude přímo záviset na ekonomickém růstu našich největších zahraničních obchodních partnerů, ale i na světové situaci v důležitých odvětvích pro českou ekonomiku, zejména v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém či zdravotnickém průmyslu. K pozitivnímu vývoji by mohlo přispět i několik dílčích faktorů, například dořešení pobrexitové dohody mezi EU a Spojeným královstvím v otázce sporu o Severní Irsko, pokrok při vyjednávání dopadů amerického Zákona na snížení inflace mezi EU a USA nebo dořešení dohod o volném obchodu. Svaz průmyslu a dopravy nadále vyzývá vládu k ještě aktivnější proexportní politice státu. Ze strany vlády vnímáme jako jasný závazek, že rok 2023 je rokem exportu," říká Lukáš Martin ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Český export pozitivně ovlivní dořešení postbrexitové dohody mezi EU a Spojeným královstvím v otázce sporu o Severní Irsko. Pevně věříme, že dojde v nejbližší době k vytvoření mechanismu, jimž se bude moci jednoduše rozlišit mezi zbožím, které putuje pouze mezi Severním Irskem a Velkou Británií, a tím, jež směruje do Evropské unie. To pomůže nastolit vzájemnou důvěru a stabilitu v obchodu s Velkou Británií a Severním Irskem a povede k dalšímu zvyšování objemu obchodu v tomto důležitém odbytišti českého zboží.

Další pozitivní výsledek by případně přinesl i pokrok při vyjednávání dopadů amerického Zákona na snížení inflace (Inflation Reduction Act nebo IRA) mezi EU a USA. Tento americký zákon způsobil nejen zvýšené napětí v obchodní politice mezi EU a USA, ale celkově přispívá k větší obchodní rivalitě. Určitě bude důležité, aby obě strany pokračovali ve společné spolupráci v globálním přístupu k volnému obchodu, zejména např. i v obchodní politice vůči Číně a Rusku, která vyžaduje společný postup.

Otevření nových příležitostí pro obchod a investice českých firem pomohou posílit i vyjednávané dohody o volném obchodu. Rok 2023 tak musí být rokem, kdy obchodní dohody mezi EU a Mexikem, Chile a Novým Zélandem spatří světlo světa. Také dohoda se společenstvím Mercosur, největším a nejchráněnějším trhem, který kdy dohodu s EU sjednal, by byla pro české firmy důležitá a je třeba, aby došlo k pokroku na cestě k jejímu přijetí.

JE NUTNÁ PODPORA EXPORTU ZE STRANY STÁTU

Svaz průmyslu a dopravy nadále vyzývá vládu k ještě aktivnější proexportní politice státu. Ze strany vlády vnímáme jako jasný závazek, že rok 2023 je rokem exportu. Pro úspěšnou realizaci pak bude klíčové zajistit dostatečné finanční prostředky. Exportérům při hledání nových odběratelů pomůže i nová Exportní strategie ČR, kterou vláda začala projednávat se sociálními partnery. Je třeba, aby exportní strategie reflektovala negativní dopady pandemie COVID-19 a aktuální situaci na Ukrajině a její vliv na globální dodavatelské řetězce. Pro úspěch našeho exportu je třeba se v rámci domácí ekonomiky zejména zaměřit na podporu budování silných průmyslových firem s konkurenceschopnými výrobky a marketingovými dovednostmi.

Poznámka: všechny statistiky jsou měřeny jako zahraniční obchod se zbožím (dříve národní pojetí exportu), pokud není označeno jinak.

kategorie Tiskové zprávy
zpět