Vláda by neměla krátit prostředky na výzkum a vývoj

Vláda se bude ve středu zabývat přípravou státního rozpočtu ČR na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026. Svaz průmyslu vyzývá členy vlády, aby při svém rozhodování mysleli na zajištění dostatečných prostředků na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) a tím i na budoucí příjmy rozpočtu. Bez patřičné podpory zejména aplikovaného výzkumu a vývoje nemůže dojít k posunu ekonomiky ze subdodavatelské role k vyšší přidané hodnotě a dosáhnout tak vyšších státních příjmů a vyšší životní úrovně obyvatel.

Vláda má možnost deklarovat, že její slova v programovém prohlášení o nezpochybnitelné podpoře VaVaI, o VaVaI jako jedné ze zásadních investic do budoucnosti naší země či o zvýšení celkových výdajů na VaVaI, jsou i po třech měsících od aktualizace prohlášení myšlena vážně.

Místo aby vláda schválila meziroční nárůst výdajů o 7,7 mld. Kč, jak navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace, předložilo Ministerstvo financí podklad k projednání s návrhem na snížení o 4,4 mld. Kč. Chápeme nutnost konsolidace státního rozpočtu, zároveň je však třeba podpořit růst ekonomiky a budoucnost Česka.

Významné krácení o 12,5 % je navrženo pro Technologickou agenturu ČR (TA ČR), která administruje i programy např. Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a dalších poskytovatelů. Její programy podporují projekty s přímým dopadem na ekonomiku či společnost a podněcují spolupráci firem a výzkumných organizací.

Kapitoly TA ČR a MPO již byly v předchozích letech kráceny, k redukci rozpočtu došlo i přesunem programů z MPO na TA ČR a soutěže tak byly odkládány. Již pátým rokem je Svaz při přípravě rozpočtu členy vlády ujišťován, že konkurenceschopnost, aplikovaný výzkum a podpora podnikového VaVaI budou v rozpočtu prioritou, ovšem realita pak bývá někdy opačná. Je třeba neopakovat chyby z posledních let a stabilizovat rozpočet na aplikovaný výzkum, který byl v rámci celého rozpočtu na VaVaI omezován na úkor ostatních oblastí. Předpokládáme, že tato část tedy nebude součástí škrtů, protože je investiční a prorůstová. Navíc řada výdajů je již zazávazkovaná v podobě uzavřených smluv či vydaných rozhodnutí.

Je nezbytné, abychom byli ve světě konkurenceschopní hlavně kvalitou produktů, ať inovativností nebo designem. Nejvyspělejší státy mají atraktivní podporu VaVaI. Přímá podpora je jedním z nástrojů, aby firmy měly vývojová centra právě u nás či aby bylo podpořeno více projektů z této oblasti. Některé firmy rozhodnutí od výzkumu a vývoje neodradí, pokud ale chceme vývoj uspíšit, prohloubit či dostat vývojová centra firem do České republiky, je státní podpora nezastupitelná.

kategorie Tiskové zprávy
zpět