Manažerská špička kritizuje školství: Nevzdělává pro praxi

 

Finalisté dvou ročníků soutěže Manažer roku se v anketě vyjádřili ke stavu vzdělávacího systému. Shodují se v tom, že VŠ je příliš mnoho.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Špičkoví čeští manažeři hodnotí český vzdělávací systém v návaznosti na potřeby trhu práce velmi kriticky. Vyplynulo to z ankety mezi finalisty dvou posledních ročníků soutěže Manažer roku, nejstarší a nejprestižnější české manažerské soutěže, která má za sebou již 21 let.

Prakticky bez výjimky jsou manažeři nespokojeni s učňovským školstvím, které podle není nastaveno tak, aby uspokojilo poptávku firem. Mnohé obory podle nich neexistují vůbec, z dalších vychází minimum absolventů a i ti jsou nezřídka nedostatečně připraveni.

Jen o málo lepší názor mají manažeři na střední odborné školství. Firmy si často zájemce o práci přeškolují, ty větší někdy zakládají vlastní učňovské a střední školy.

Zásadní problém je vedle kvality absolventů samotné nastavení vzdělávacího systému, který dlouhodobě neodpovídá potřebám trhu práce. Naše školství je v krizi a vychovává nezaměstnatelné lidi. To je pro průmysl velký problém. Proto máme mimo jiné vlastní střední školu a gymnázium,“ říká Manažer roku 2012 Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s.

Pokud jde o vysoké školy, názory na kvalitu absolventů se různí, ale shodují se v tom, že absolventů technických vysokoškolských oborů je málo. „Technické vysoké školy si ve většině udržely slušnou úroveň přípravy studentů, nicméně je jich velký nedostatek,“ řekl Manažer roku 2013 Karel Žďárský, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Farmet a.s.

Podle tuzemských manažerů je celkově vysokoškoláků příliš mnoho a nejsou prakticky použitelní, mnohé obory jsou „bezobsažné“. Shodují se i v tom, že příliš vysoký je i počet středoškoláků na oborech s maturitou, což má dopad na degradaci úrovně studia a následně poškozuje i schopné studenty.

Mezi důvody úpadku školství manažeři uvádějí zejména laxnost předchozích vlád a jejich názor, že „trh vše vyřeší“, menší zájem samotných žáků a jejich rodičů o technické obory, dotaci na žáka, která nutí školy přijímat a nechat procházet i ty, kteří obor dobře nezvládají, nedostatečné finanční ocenění a nízkou prestiž učitelské profese. Školy podle manažerů vychovávají „pro minulost“, výuka je nezřídka zastaralá v teorii a často nepropojená s praxí.

Školství má podle tuzemských manažerů špatnou strukturu, zejména střední a vysoké soukromé školy, ale i jednotlivé obory vznikají bez vlivu státu a zaměstnavatelů.

Školství trpí nadbytkem koncepčních změn zejména na základním a středním stupni, které nevedou ke zlepšení. Motivace studentů a učňů je nedostatečná, jednou z cest jsou stipendia.

Školy neučí studenty tvůrčímu myšlení, samostatnosti, řešení problémů. Absolventi mají podle manažerů nedostatečné vzdělání v cizích jazycích i v matematice a postrádají logické myšlení. 

Jen výjimečně se vyskytl názor, že situace se začíná lepšit, výjimečně bylo rovněž zmíněno, že jde o celoevropský problém. Ojediněle zaznělo, že školy jsou dimenzovány na větší počty žáků a nereagovaly na dlouhodobý populační pokles.

„Velký počet škol a způsob jejich financování vede k tomu, že školy se stávají rukojmími žáků. Ve spojení s odbouráním duálního systému vzdělávání v učňovských oborech to má za následek, že klesá úroveň vzdělání a chybí odborníci, především v technických oborech. Podniky tedy kooperují již dnes se školami, jedná se ale o osamocená řešení. Stát tomu musí dát ucelenou koncepci, pokud chce udržet konkurenceschopnost české ekonomiky,“ shrnula problematiku Manažerka roku 2012 Olga Kupec, jednatelka a majitelka společnosti Abydos s.r.o.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět