Konkrétní požadavky strojírenského průmyslu na českou vládu

strojirenskeforum

Březnové dvoudenní konference Strojírenské fórum 2016 v Praze se zúčastnilo na 200 představitelů průmyslových firem, odborné veřejnosti, ministerstev i představitelů veřejných a soukromých škol. Na vládu vznesli požadavky, které je nutné realizovat pro zdárný rozvoj průmyslu a odborného školství.

Hlavním tématem letošního fóra byla "best practice". S příklady dobré praxe se účastníci tohoto odborného setkání seznamovali ve všech třech jeho blocích věnovaných zahraničnímu obchodu, výzkumu, vývoji a inovacím a technickému vzdělávání.

První den fóra patřil tématům zahraničních trhů a exportu. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Svazu strojírenské technologie (SST) by měl český stát v první řadě podnikat kroky k udržení tradičních trhů, neměnit stále exportní priority a podporovat zahraniční obchod za pomoci skutečně efektivních nástrojů.

„České firmy dnes nečekají se založenýma rukama v klíně na všespásnou podporu od státu. Mají zájem se vlastními silami prosazovat na zahraničních trzích a využívat k tomu své zkušenosti i kontakty. Podpora ze strany státu na úrovni politické a legislativní je však naprosto nezastupitelná,“ uvedl Oldřich Paclík, ředitel SST - členského subjektu SP ČR.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě a v přehledu závěrů Strojírenského fóra.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět