Pracovnělékařské služby

SP ČR partnerem v projektu v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu: Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb

Zkrácený název projektu: Pracovnělékařské služby

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00005

Koordinátor projektu: Asociace samostatných odborů (ASO)

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Doba realizace projektu: 1.1.2014 - 30.6.2015

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA č. 1 – Identifikace problémů v jednotlivých tematických oblastech a jejich vyhodnocení

  • Cílem této aktivity je vytvoření vstupního podkladu pro práci expertních skupin, který vypracují právníci a specialisté na BOZP. Tento materiál bude obsahovat jak stávající právní úpravu, tak předběžné okruhy problémů získané předprojektovým šetřením. Úkolem expertních skupin bude: zmapovaní situace v aplikaci právní úpravy, zpracování detailního popisu problémů a návrh jejich řešení.

KA č. 2: Hledání a přijetí společných způsobů řešení a přijetí společných dohod

  • Cílem této aktivity je uspořádání společných workshopů se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Výstupy budou zpracovány expertními skupinami, které připraví návrh konkrétních způsobů řešení jednotlivých problémů (doporučení pro uživatele, příklady dobré praxe..) a návrhy společných dohod s návrhy legislativních způsobů řešení dané tematické oblasti.

KA č. 3: Příprava a diseminace konkrétních řešení problematických oblastí

  • Cílem této aktivity je zpracovat závěrečnou zprávu, která definuje problémy a detailní formulaci způsobů jejich řešení (doporučení pro uživatele, příklady dobré praxe pro bezproblémovou aplikaci zákona, vzorová smlouva s poskytovatelem PLS, konkrétní návrhy legislativních změn aj.). Tato zpráva bude dále postoupena pracovním týmům RHSD ČR k dalšímu projednávání. Výstup projektu a jednotlivé způsoby řešení problémů budou prezentovány na kulatých stolech, kde se společně sejdou zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a zástupci firem z různých průmyslových odvětvých.

KA č. 4: Řízení projektu

EXPERTNÍ TÝMY

  • Tým č. 1 - Problémy poskytovatelů (podmínky uzavírání smluv, jejich obsah, pokrytí trhu poskytovateli, rozsah a ceny služeb, časové limity pro úkony)
  • Tým č. 2 - Problémy preventivních prohlídek (rozsah a obsah z hlediska velikosti zaměstnavatele a kategorizace prací, účelnost a efektivnost pravidel, související administrativa)
  • Tým č. 3 - Zdravotní způsobilost zaměstnance (sjednocení postupů, které v případě chybné aplikace mohou mít dopady na zdraví zaměstnance a finance zaměstnavatele)

KONTAKT ZA SP ČR

  • Mgr. Tereza Hejlová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět