Investiční příležitost ve Španělsku - Schneider Electric

Dovolujeme si Vás informovat o průmyslové investiční příležitosti ve Španělsku - jedná se o závod, který v současné době provozuje společnost Schneider Electric a který se zabývá výrobou špičkové technologie pro distribuci elektrické energie.

Projekt NORD

Svaz průmyslu a dopravy ČR řeší praktické a legislativní problémy zaměstnavatelů pomocí projektu NORD.

Zkracování pracovní doby

Svaz je partnerem v projektu, který se zabývá zkracováním pracovní doby a flexibilními formami práce.

Projekty

SP ČR se již více než 15 let zapojuje do realizace projektů na národní i mezinárodní úrovni v roli partnera i koordinátora. Zahraniční projekty byly zpočátku zaměřeny především na získávání zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů prostřednictvím stáží v zemích EU či Japonsku. Později se projekty soustředily na problematiku vzdělávání, rozvoj kompetencí, vytváření výukových modulů, zvyšování podnikové kultury a etiky a volný pohyb pracovních sil. V posledních dvou letech se nosnými tématy zahraniční projektové spolupráce staly podpora sociálního dialogu, komparace flexibilních forem práce a stárnutí pracovní síly.

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

SP ČR se stal partnerem projektu, který je koncipován jako základ vzájemné spolupráce sociálních partnerů zastupujících zaměstnavatele i zaměstnance v RHSD ČR, ke kterému se přihlásili všichni účastníci RHSD (ČMKOS, ASO, SP ČR, KZPS). Projekt se skládá z 5 základních klíčových aktivit, které uceleně vytváří výše zmiňovaný projekt, který bude naplňovat stanovené cíle v souladu s potřebami posilování sociálního dialogu v ČR na národní, regionální, odvětvové i podnikové úrovni.